Etikett: småhus

Nya småhustomter i Buskåker

Tomterna säljs via tomtkön och storleken på tomterna är mellan 880 – 1 610 kvadratmeter och arbetet med områdets vägar och ledningar har påbörjats. Tillträde

Läs mer »