Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Mediagruppen Dalarna AB med webbplatserna lokalti.se, butik.lokalti.se och native.lokalti.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Mediagruppen Dalarna AB, org.nr 556363-1620 med adress: Box 171,781 22 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig som kund/leverantör

För att kunna hantera beställning/köp. tjänster/ varor

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Behandlingshistorik
  • Betalningsinformation
  • Din korrespondens
  • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enl lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas neka beställning.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut eller bokföringskrav samt enligt skatterättsliga lagar.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska får en riktigt bra upplevelse när du besöker vår hemsida – det är något som cookies bidrar till.

Information

Informationen är ej tillgänglig för någon tredje part. Om du ej accepterar cookies kan du stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar.  Hemsidorna kommer dock ej fungera som avsett.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att sina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt med gällande lagstiftning.

Rättigheter
Du kan ta tillbaka ditt samtycke att dela information/personuppgifter. Dock måste bokföringslagens krav på arkivering beaktas.

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har på dig. Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver.

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga kan du alltid vända dig till oss.

Datainspektionen är ansvarig för att tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss via e-post nedan

Kontakt
Om du har frågor att ställa om hur vi använder information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Mediagruppen Dalarna AB
Hugo Hedströms väg 24
781 72 Borlänge
Tel. 0243-921 00
E-post: info@lokalti.se

Uppdatering Policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer att då publicera den på vår webbsida. Denna policy uppdaterades den 24/5 2018.