Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Eric Nirs, Jan Tollsten och Birgitta Morell är några av de drivande krafterna i Faluns traditionsrika scoutgille känt som Creutz Lave.
Foto: Sonny Jonasson

Gillescouter om gemenskap och lära för livet

FALUN. Gillescouting är ett positivt laddat åtagande som håller för tidens tand. Med grund i kunskap, naturen och gemenskap beskrivs fördelarna som flertaliga. Nu hoppas några av Faluns seniorer i scoutgillet Creutz Lave att även yngre förmågor ökar återväxten i den lokala scoutfloran. – Att locka nya och yngre medlemmar till ideella verksamheter är en liten utmaning för oss, precis som för många föreningar, säger gillets Jan Tollsten.

Tollstens tid som aktiv scout tar sin början på allvar 1971. I samspel med Birgitta Morell och Eric Nirs, även de genuint engagerade i Creutz Lave, ger han nu en bild av en syssla som spänner från barndom till ungdom och vidare upp i vida vuxenlivet.
Scout som titel är något man bär upp till 25 års ålder, sedan är nästa alternativ att bli gillescout.
Birgitta Morell:
– De olika åldersnivåerna som scout är minior, junior, patrullscout och senior, förklarar hon.
– Och från och med att man fyller 25 år är det gillescout som gäller, då du bara kan vara medlem i scoutkår eller förbund om du har uppdrag som exempelvis ledare för ungdomar.

Att vara gillescout framhålls av såväl Birgitta som Jan och Eric som en naturlig del av tillvaron med många värden.
Jan upplyser att många av scoutsammanslutningarna kring Falun, liksom Creutz Lave, tagit namn inspirerade av gruvan.
– Går du tillbaka några decennier så fanns här 12–13 scoutkårer, varav 7–8 av dem ingick i scoutförbundet. I dag finns betydligt färre, men ett glädjande faktum är att scouting faktiskt ökat flera år i rad.

Han nämner att grannstaden Borlänge bland annat har pigga syskongillet Tuna Gillescouter och att scouting som fenomen finns representerat över hela världen. I Falun bland annat via Järlindens Scoutkår.
Eric Nirs knyter an till vissa av grundvalarna som i en uppmuntrande anda präglar verksamheten.
– Man lär sig att umgås på ett bra sätt, och det finns även ett rikt kunskapskapital om natur, skog och mark.
– Gillescouterna är öppna för alla. Därav är intresserade välkomna att kontakta oss för vidare information och att ta del av en väldigt stark och god gemenskap, fortsätter Eric vars egen scoutbana inleddes 1958 som scoutledare.

Eric Nirs, Jan Tollsten och Birgitta Morell hoppas locka fler till gillescouternas aktivitetstäta gemenskap. Foto: Sonny Jonasson
Eric Nirs, Jan Tollsten och Birgitta Morell hoppas locka fler till gillescouternas aktivitetstäta gemenskap. Foto: Sonny Jonasson

Jan Tollsten klargör att man som färsk gillescout avlägger ett löfte om att efter bästa förmåga följa scoutlagen.
– Och löften bryter man inte, tycker jag, säger han med lika delar värme och övertygelse.

Scoutlagens kärna kan liknas vid att vara en god medmänniska med ett gott öga till naturen och att vårda denna. Ärlighet, hjälpsamhet, vänlighet, ansvarstagande.
Birgitta Morell berättar att aktiviteterna är många och återkommande i gillescouternas regi.
– Vi genomför vandringar i bland annat Puttbo, vi har tisdagsträffar, årsmöte, gillen med flera olika teman, studiebesök, och vi ska snart även på fågelexkursion vid Kyrkbytjärn exemplifierar hon och inflikar att hon själv varit scoutlivet nära sedan mitten av 70-talet.

Morell, Nirs och Tollsten är del av gillerådet, vilket i praktiken innebär detsamma som en styrelse.
Creutz Lave (bildat 1984 och på nationell basis del av S:t Georgs Scoutgillen) har i dagsläget cirka 35 medlemmar.

Trion ser ytterst gärna att det blir såväl fler som yngre förmågor.
– Att locka nya och yngre medlemmar till ideella verksamheter är en liten utmaning för oss, precis som för många föreningar, säger Jan Tollsten.

Eric Nirs instämmer och avrundar med en ödmjukt formulerad önskan:
– Som Jan säger hoppas vi få lite fler yngre medlemmar, vi vill att innebörden av scoutlagen ska leva vidare. Att vara scout kan vara en så positiv del av livet, det ger ett lärorikt och fint innehåll.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!