ANNONS

Foto: Veronica Rigtorp

En stark arkitekturkommun

Borlänge kommun uppmärksammas för arbetet med att förena hög byggtakt och goda villkor för utveckling av arkitekturen. Den 7–9 oktober står kommunen värd för Borlänge arkitekturdagar.

Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund har utsett Årets Arkitekturkommun och Borlänge kommun återfinns i år på en tredje plats. Utmärkelsen går till den kommun som bäst lyckas att kombinera planering av byggande i relation till bostadsbehovet och hur bra kommunen arbetar med arkitektur.
– Det är ett erkännande från branschen att vi arbetar på bra i arkitekturfrågor. Vi har ett ambitiöst och genomarbetat bostadsförsörjningsprogram som kommunens samhällsbyggnadskontor arbetar med för att förverkliga det politiska målet om att bli Sveriges byggvänligaste kommun, säger Jan Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har också tagit fram en träbyggnadsstrategi och arbetar nu med ett arkitekturprogram som ska vara klart under 2021.
– Det handlar om hur arkitekturen är ett verktyg för samhällsbyggnad. Det innebär att miljöfrågor, bostadsbehov, tillgänglighet, mångfald, med mera, står lika högt på agendan som de estetiska frågorna. På det här sättet är Borlänge en stark arkitekturkommun, som ser landsbygd och stad som lika viktiga.
Borlänge har faktiskt den största mångfalden av kulturmiljöer i Dalarna och det är det sällan någon som talar om, säger Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt i Borlänge kommun.
Borlänge kommun står värd för Borlänge arkitekturdagar – Learning from Borlänge 7–9 oktober, med bland annat en Träbyggnadskonferens i fokus tillsammans med ByggDialog Dalarna, Trästad Sverige och Länsstyrelsen.
– Vår vision för framtiden är att trä är förstahandsvalet som byggnadsmaterial i kommunens byggprojekt. Konferensen blir ett bra tillfälle att uppmärksamma arkitektur och byggnation för att stärka träbyggandet i länet och skapa ett trätekniskt centrum i Borlänge, säger Ronny Beyer (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden ordförande.

Några av programpunkterna under arkitekturdagarna:
Träbyggnadskonferens ”Why woodn´t you?”, Kommunen satsar, Trafikverkets nya huvudkontor i trä, Företagens vardag och utmaningar – paneldebatt och Närodlade 8 våningshus, nu en verklighet samt Kunskap om hållbar, hälsosam och effektiv träindustri för det industriella träbyggandet.

Facebook

ANNONS

ANNONS