Etikett: Neurologiska sjukdomar

Parkinsons sjukdom i fokus

Vid Parkinsons sjukdom ställs diagnos utifrån individuell sjukdomshistoria samt en neurologisk undersökning. Symptomen är inte sällan skakningar, darrningar, muskelstelhet och försämrad balans. Och bland främsta

Läs mer »