ANNONS

Söndag den 11 april utgör Internationella Parkinson-dagen. Härav riktas extra fokus mot en obotlig neurologisk sjukdom som påverkar livet för cirka 20 000 svenskar. I Dalarna finns en aktiv och genuint formad Parkinson-förening med över 200 medlemmar.
Foto: Dreamstime

Parkinsons sjukdom i fokus

DALARNA. Denna söndag, den 11 april, markerar Internationella Parkinson-dagen. Dagen accentuerar förekomsten av en obotlig neurologisk sjukdom som i dag påverkar livet för cirka 20 000 svenskar.

Vid Parkinsons sjukdom ställs diagnos utifrån individuell sjukdomshistoria samt en neurologisk undersökning.
Symptomen är inte sällan skakningar, darrningar, muskelstelhet och försämrad balans. Och bland främsta riskfaktorer återfinns ålder samt genetik.
Sjukdomen debuterar ofta i 55- till 60-årsåldern.

Vad som händer är att kroppens dopaminproducerande nervceller bryts ned, och dopamin behövs för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. Därav består den vanligaste behandlingsformen av att hjärnan tillförs nytt dopamin via läkemedel.
Hjärnfonden upplyser om forskning på området att bland annat transplantation med nervceller som erhålls från stamceller kan bli en intressant framtida behandlingsform.

För vissa med Parkinsons sjukdom kan också ett ingrepp med elektrodstimulering kallat DBS (deep brain stimulation) vara aktuellt.
I länet finns förenande och aktiva forumet Parkinsonföreningen Dalarna som har över 200 medlemmar.

Facebook

ANNONS

ANNONS