Göran Adeborn och Jonny Bringås kopplar upp sig mot världen.
Foto: Lisa Björklund

Radioklubb inleder säkerhetssamarbete med kommunen

SMEDJEBACKEN. I slutet av december startade ett gäng entusiaster Radioklubben Alpha. Nu inleder de ett samarbete med Smedjebackens kommun. – Vi kan inte gå in i detalj på hur det ser ut, men vi kommer att vara kommunen behjälpliga vid kriser. Vi kommer se till att kommunikationen upprätthålls, säger Jonny Bringås, ordförande i klubben.

Till skillnad från andra kommunikationskanaler som mobil och internet, är radiokommunikation betydligt mer solid. Därför är det bra för en kommun att samverka med en seriös radioklubb.

Jonny Bringås (bak) och Göran Adeborn.

Radioklubben Alphas samarbete med Smedjebackens kommun är än så länge på planeringsstadiet, men i framtiden är det tänkt att de ska bistå kommunen med kommunikationshjälp via radio vid olika slags kriser – exempelvis vid strömavbrott, översvämning eller vid mobilisering, säger Jonny Bringås.
– Vi har haft ett första möte med säkerhetschefen och lagt upp grundläggande riktlinjer. Vi vet ännu inte hur samarbetet kommer se ut i detalj men det kan exempelvis handla om att hjälpa till med kommunikationen mellan säkerhetschefen och hans personal när den är ute på uppdrag.

Göran Adeborn ställer in rätt frekvens.

Samarbetet kan vara bra ur flera aspekter, men i synnerhet om det värsta tänkbara scenariot skulle ske – vid mobilisering, det vill säga krigsberedskap. I ett sådant läge kan radio vara det enda sättet att kommunicera på.
– Vi kan alltid sända, skit samma vad som händer, säger Göran Adeborn, styrelsemedlem i Radioklubben Alpha.

Andra situationer som Radioklubben Alpha kan vara behjälplig är vid olika event i Smedjebackens kommun. Till exempel för parkeringspersonal som behöver prata med varandra i radio, vid båttävlingar eller rally.
– Under rally får man inte tävla utan radiokommunikation. Vid start och mål ropar man ut varje bil och om en bil skulle försvinna, skulle vi märka det direkt. Det är en säkerhetskommunikation.

Göran Adeborn och Jonny Bringås framför radiomasten.

Jonny Bringås arbetar inom IT-branschen och har radio som hobby, ett intresse som tog fart under 1970-talet. På den tiden hade varenda ungdom en radio i sin bil säger han och påpekar att mycket dog ut när mobiltelefonen kom.
Sedan Rysslands invasion i Ukraina har dock radiointresset i samhället ökat. Och av Ryssland används mediet flitigt för att pumpa ut Putinvänlig propaganda.
– Det är väldigt många ryssar som hörs i privatradion, men även ukrainarna är aktiva. Vi förstår inte språket fullt ut, men man hör att det är väldigt mycket propaganda, säger Jonny Bringås.
– Jag har använt Google och översatt, det är rysk propaganda säger Göran Adeborn.

Jonny Bringås (bak) och Göran Adeborn.

Han är numera pensionär efter att ha arbetat i elbranschen i 30 år. Med radio började han för nästan 60 år sedan. I dag är han gammal i gemet.
– Man började i mitten på 1960-talet och då var det privatradio som gällde. Exempelvis kunde man göra läxorna med någon kompis som kunde köra radio. Man slapp blockera familjens enda telefon. Många som var språkintresserade började köra utomlandskommunikation.

Göran Adeborn berättar att det i hela världen finns miljontals radioamatörer, men att radio är mer vanligt i exempelvis Italien än i Sverige.
För både honom och Jonny är tjusningen med radio en blandning av teknik, säkerhetstänk och det sociala.
– Det är ett teknikintresse och så gillar vi att prata, säger Jonny Bringås.
– En annan del i det hela är prepping. Många radiogubbar har det i sig. Man litar inte fullt ut på att allt – alltid ska fungera.

Hur kommer det sig att ni startade en radioklubb?
– Det var främst för att skapa en förening där alla är välkomna oavsett om man kör privatradio eller amatörradio. Vi välkomnar alla som vill prata i radio eller som bara vill lyssna. Man måste inte vara bra på teknik. Om intresset finns, kommer vi att starta en utbildning på olika nivåer och eventuellt en amatörradiokurs.

Vad är på gång i föreningen den närmsta tiden?
– Vi kommer att köra något som kallas för ”en ring” en gång i månaden. Då kommer vi att åka ut med vår lilla radioskåpsbil och ställa oss på en hög bergstopp. Jag kommer att ropa mitt anropsnummer och så försöker man att samla på sig så många kontakter som möjligt. Folk får testa räckvidden och upptäcka att radiovågor kan bete sig olika. Med ett bilbatteri och en lämplig radiosändare kan du nå hela jordklotet, säger Jonny Bringås.

Vad betyder Alpha?
– Inom radio bokstaverar man med namn. På engelska är A – alpha.

Vad är skillnaden mellan privatradio, 27 MHz, och amatörradio, 69 MHz?
– Via privatradio på 27 MHz och på amatörradiobanden kan man under rätt förhållanden kommunicera med folk i hela världen och med 69 MHz kanske uppemot 20 mil om konditionerna är de rätta. Dock är 69 MHz-bandet i princip fritt från utlandsstörningar och har därför bättre ljudkvalitet. Amatörradio är mer komplicerad att lära sig rent tekniskt.

PRIVAT- OCH AMATÖRRADIO:
Vid mobilisering är all privatradio förbjuden – förutom för den som hjälper myndigheter. Antingen hjälper man till eller så måste man lämna över sin radio till myndigheterna.
För att kunna sända via 27 MHz eller 69 MHz, behövs en radio som är avsedd för ändamålet. Man får inte göra kommersiell radio eller sända musik.
Föreningen Alpha arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering och rasistiska motsättningar.

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!