ANNONS

“Vi önskar att så många som möjligt lär sig se när våldet pågår. Att man reagerar och medvetandegör det här”, säger Ann-Katrin Hernandez Ekström. Nästa helg anordnar Falun Borlänge Zontaklubb föreläsningar där våldsförövarna sätts i sammanhangets centrum.
Foto: Sonny Jonasson

Lyfter viktiga våldsfrågor och lägger tyngd på förövaren

FALUN. Ann-Katrin Hernandez Ekström är president i Falun Borlänge Zontaklubb. Klubbens syfte är att arbeta aktivt för att stärka och skapa bättre livsvillkor för flickor och kvinnor. Nu frontar man en aktivitet i Falun som belyser och önskar motverka våldet mot kvinnor. – Nu riktar vi fokus mot förövaren, säger Ann-Katrin.

Den internationella organisationen Zonta har en lokal och regional företrädare vars aktivitetsnivå är tämligen hög.
I sin strävan att möjliggöra vad man vill ska vara en bättre värld för kvinnor och flickor, samarbetar organisationens avdelningar bland annat med FN.
Från den 25 november till och med den 10 december pågår en internationell kampanj mot sexuellt och könsrelaterat våld. Startdatumet markerar internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och slutdatumet utgör den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

I anslutning till detta tema anordnar lokala Zonta-organisationen den 26 november evenemanget “Ett slag gör väl inget – fokus på förövaren” på Näringslivets hus i Falun.
Inom ramarna för detta genomförs två föreläsningar med tyngd på ämnets allvarsamt angelägna börd.
– Vi brukar varje år arrangera saker under den här perioden, och i fjol fokuserade vi på offren för våldet.
– I år vänder vi på det och sätter ljus på förövaren som utsätter andra för detta våld.

Ann-Katrin ger en närmare bild av föreläsarna för dagen och deras utgångspunkter.
– Gestaltterapeuten Bernt Belt föreläser om hur han bemöter och behandlar förövare. Hur han försöker nå fram till dessa och skapa förändring hos individen.
Hon inflikar att det i sammanhang som dessa även finns stora samhällsaspekter gällande det förebyggande arbetet.
Belts föreläsning beskrivs primärt fokusera på arbetet med förövare som begått våldsamma handlingar.
– Ett viktigt arbete, och även den andra föreläsningen belyser något vi anser vara av stor vikt i detta ämne, betonar Ann-Katrin.

För denna återfinns retorikern Marie-Louise Zeisig på talarpodiet.
Zeisig kommer i sin framställan att placera tyngdpunkt på vad hon kallar “den osynlige förövaren”-retoriken.
– Ja, det är en annan sak som kan ses på flera håll i dag. Exempelvis en rubrik i media som berättar att “Kvinna våldtogs i lördags”, i stället för “Man våldtog kvinna i lördags”. Just det här hur man uttrycker sig kring liknande händelser, säger Ann-Katrin.

Ann-Katrin Hernandez Ekström är president i Falun Borlänge Zontaklubb som nästa helg arrangerar föreläsningar under rubriken “Ett slag gör väl inget – fokus på förövaren”. Foto: Sonny Jonasson

Och fortsätter:
– Ofta blir kvinnan objekt i sammanhanget. Vad vi vill bidra till, och som Marie-Louise föreläser om, är att tyngdpunkten flyttas från offer till förövare. Hur retoriken bör skifta fokus så att kvinnan blir subjekt i stället för objekt.
Vidare nämner Zontaklubbens lokala ledare vissa givande tendenser i det att hon mer sällan ser kvinnors klädsel utgöra en faktor i sammanhang som dessa.

Hon återanknyter sedan till nämnda insatser av förebyggande karaktär.
– En sak som är väldigt viktig, och som vi inte fokuserar på i just detta arrangemang, är hur samhället kan komma åt och nå fram till unga pojkar och män innan de riskerar hamna i ett våldsutövande.
– Att man även kan ta sig förbi och hitta in bakom machoattityder som kan stå i vägen i de här frågorna.

En symbolstark bild från fjolårets Zonta-initierade arrangemang. Varje par skor symboliserar ett anmält fall av misshandel i nära relation under ett år, och detta blott i Falun och Borlänge. Foto: Falun Borlänge Zontaklubb

Den ideella organisationens klubbledare i Falun och Borlänge hälsar att föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla i syfte att skapa stor kontaktyta.
I samband med arrangemanget välkomnar man även eventuella supportslantar till organisationens många internationella projekt, däribland insatser för att stoppa barnäktenskap.
Ann-Katrin Hernandez Ekström påtalar också problematiken med hedersvåld, och nämner även den digitala sfärens faror för att på olika sätt riskera bli utnyttjad eller psykiskt misshandlad.

Hon hyser en förhoppning att fortsatt uppmärksamhet och öppna spjäll i dessa mollstämda ämnen ska innebära positiva förändringar.
– Vi önskar att så många som möjligt lär sig se när våldet pågår. Att anhöriga, grannar eller arbetskamrater tyder varningssignaler och tar dessa på allvar och vågar anmäla. Att man reagerar och medvetandegör det här, understryker Ann-Katrin.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS