Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Garpenbergs skola
Garpenbergs skola har varit nedläggningshotad i omgångar de senaste åren. I dagsläget går det blott 31 elever på skolan, fördelat på sju årskurser, och nu föreslår bildningsnämndens arbetsutskott att skolan ska avvecklas till hösten. Slutgiltigt beslut väntas fattas på bildningsnämndens sammanträde den 17 juni.
Foto: Arkiv

Skolan föreslås läggas ner – på nytt

GARPENBERG. Garpenbergs skola ser ut att läggas ner till hösten. Anledningen är, enligt politikerna i majoriteten, Skolinspektionens krav på åtgärder för att uppfylla skollagens kvalitetskrav. “Det är inte alls roligt men vi är tillsatta för att kunna fatta svåra beslut också”, säger Agneta Andreasson Bäck (S), ordförande i bildningsnämnden.

Antalet elever på skolan är i dagsläget 31 elever, fördelat på sju årskurser – från förskoleklass till årskurs sex, vilket innebär 4,4 elever per årskurs i snitt.
– Skolinspektionen har påpekat att det inte går att hålla en tillräckligt hög kvalitet på undervisningen med så få elever. Så det är anledningen till att vi i bildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Garpenbergs skola ska avvecklas till hösten. Det handlar om att ge barnen en bra undervisning, säger Agneta Andreasson Bäck.

Agneta Andreasson Bäck (S) är ordförande för bildningsnämnden i Hedemora kommun.
“Detta är inte alls roligt men vi är tillsatta för att kunna fatta svåra beslut också”, säger Agneta Andreasson Bäck (S), ordförande i bildningsnämnden i Hedemora kommun, om förslaget att avveckla Garpenbergs skola till hösten. Foto: Pär Sönnert

Finns det plats på andra skolor i kommunen?
– Ja, exempelvis på Stureskolan i Hedemora. Men det är ju upp till vårdnadshavarna vilken skola man vill välja till sitt barn, säger Agneta Andreasson Bäck.

Förvaltningschefen John Steen har räknat på vad åtgärderna som Skolinspektionen har efterlyst skulle kosta att genomföra.
– Det handlar om en ökad kostnad på 1,4 miljoner kronor per år. Och det är inte ens säkert att vi skulle få godkänt av Skolinspektionen ändå om vi gör dessa åtgärder. Men jag vill betona att den föreslagna nedläggningen inte handlar om att spara pengar, det handlar om att det inte blir en tillräckligt hög kvalitet på undervisningen med så få elever på skolan, säger Agneta Andreasson Bäck.

Det slutgiltiga beslutet om Garpenbergs skola väntas fattas på bildningsnämndens sammanträde den 17 juni, alltså strax efter skolavslutningen. Återstår att se om det blir den sista skolavslutningen som äger rum på Garpenbergs skola.

De senaste årens turer kring Garpenbergs skola:
2019 hotades Garpenbergs skola av nedläggning men blev kvar efter en politisk kovändning i sista stund. I stället fick Garpenbergsborna en så kallad respit på fem år, för att öka elevantalet på skolan till 60 elever. I dag är den siffran i stället nästan halverad, med blott 31 elever.
I höstas hotades Garpenbergs skola på nytt av nedläggning, vilket föreslogs i förslaget på kommunens nya skolorganisation.
På 2023 års sista ordinarie kommunfullmäktigesammanträde beslutades det dock om en återremiss av förslaget och på fullmäktiges sammanträde i maj beslutade politikerna att skrota skolutredningen.
Det beslutet fattades bland annat eftersom förutsättningarna förändrats då friskolan Olympicaskolan i Hedemora under våren meddelat att man avvecklar sitt högstadium till hösten, vilket förmodligen betyder att fler elever kommer att välja den kommunala högstadieskolan Vasaskolan i stället.
I måndags, den 3 juni, skickade Hedemora kommun ut ett pressmeddelande om att bildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Garpenbergs skola ska avvecklas till hösten. I pressmeddelandet skriver man bland annat: “Med utgångspunkt i Skolinspektionens beslut och förvaltningens åtgärdsplan anser majoriteten att det inte är försvarbart att fortsätta bedriva skolundervisning vid Garpenbergs skola”.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!