Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD)
Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) valde att lämna sina platser i omsorgsnämnden i Hedemora kommun efter att nämnden fått ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. I ett pressmeddelande skriver de båda, samt de båda ersättarna som också lämnar sina uppdrag, följande: “Vi kan inte på något sätt försvara omsorgsnämndens agerande under 2023. Vi tar revisorernas kritik på största allvar”. Obs: Bilden är ett montage.
Foto: Sara Flodin

Politiker lämnar kritiserad nämnd i protest: “Kan inte försvara agerandet”

HEDEMORA. Ett fullmäktige som gick emot revisorernas förslag, ledamöter som i protest lämnar sina uppdrag i en kritiserad nämnd och så en oerhört omtalad fråga som förpassades till papperskorgen. Det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige i Hedemora, och dess efterspel, blev minst sagt dramatiskt.

Det blev mer dramatiskt än vanligt på kommunfullmäktiges majsammanträde. Revisorerna ville “pricka” tre av nämnderna i kommunen, nämligen omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunstyrelsen.
När det gällde omsorgsnämnden ville tre av kommunens fem revisorer att nämnden inte skulle få ansvarsfrihet för 2023 men fullmäktige röstade för att denna nämnd – samt bildningsnämnden och kommunstyrelsen – skulle få just detta. Något gehör för sina förslag om “prickningar” fick revisorerna alltså inte.

Beslutet fick två ledamöter, Gunilla Berg (KD) och Marit Andersson (SD), samt två ersättare, Monika Persson (KD) och Ulf Bertilsson (SD), att lämna sina uppdrag i omsorgsnämnden. Detta meddelade man dagen efter fullmäktiges sammanträde.

Marit Andersson (SD) Hedemora
Marit Andersson (SD) lämnar sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Dessutom lämnar Marits partikamrat Ulf Bertilsson (SD) och Monika Persson (KD) sina uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Även Gunilla Berg (KD) lämnar sitt uppdrag som ledamot i nämnden. Foto: Sara Flodin

I ett pressmeddelande skriver den inblandade kvartetten följande: “Efter dagens Kommunfullmäktigemöte har KD och SD Hedemora beslutat att lämna sina fyra platser i omsorgsnämnden. Oavsett hur det gick i omröstningen hade vi gemensamt tagit detta beslut redan innan. Vi kan inte på något sätt försvara omsorgsnämndens agerande under 2023. Vi tar revisorernas kritik på största allvar. KD och SD ser ett behov av förändring, förnyelse och långsiktighet. Därav lämnar vi våra platser i nämnden”.

I ett uttalande till Lokalt i utvecklar Gunilla Berg beslutet: “Kristdemokraterna vill ej vara delaktiga i den nedmontering av omsorgen som sker i Hedemora Kommun. Undersökningar har under flera år har visat på brister i arbetsmiljön bland annat. Vi vill ta ansvar för omsorgen i Hedemora men anser att det är i det närmaste omöjligt under rådande omständigheter och har därför valt att lämna våra uppdrag i omsorgsnämnden. (…) Kristdemokraterna tar revisorernas kritik på mycket stort allvar och anser att en förändring är nödvändig – förnyelse samt långsiktighet är ett krav om vi ska klara de mål som finns i kommunen!”

 

Gunilla Berg (KD) Hedemora
Gunilla Berg (KD) är en av de ledamöter och ersättare som lämnar sina uppdrag i omsorgsnämnden efter det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Hedemora, där nämnden fick ansvarsfrihet – trots att en majoritet av revisorerna tyckte annat. Foto: Sara Flodin

En annan så kallad “het potatis” under kommunfullmäktige var ärendet om den nya skolorganisationen i Hedemora kommun. Men det visade sig att potatisen i fråga hade svalnat betänkligt…
För att friska upp läsarens minne om ärendet så lades det i höstas fram ett förslag om en ny skolorganisation i Hedemora kommun. Förslaget innebar i korthet att ett par byskolor och ett par förskolor skulle läggas ner samt att samtliga sjätteklassare i de kommunala skolorna skulle flyttas till högstadieskolan Vasaskolan i Hedemora.

Efter många protester och diskussioner under hösten mynnade det hela ut i ett beslut om en återremiss vid 2023 års sista ordinarie kommunfullmäktigesammanträde, alltså att frågan skulle utredas vidare.
Sedan dess har förutsättningarna ändrats då friskolan Olympicaskolan meddelat att man lägger ner sitt högstadium efter detta läsår, vilket förmodligen innebär att flera elever därifrån kommer att börja på Vasaskolan i höst.

När frågan om skolutredningen nu togs upp på nytt i kommunfullmäktige blev beslutet att det tidigare beslutet om återremiss, från december 2023, upphävdes och att fullmäktige även avslog bildningsnämndens förslag till plan för ny skolorganisation.
– Jag är glad över att vi tagit det här beslutet. Det blev helt nya förutsättningar för oss efter beskedet från Olympicaskolan att man ska avveckla sitt högstadium. Det innebär att vi måste göra plats för elever från Olympica på Vasaskolan, säger Agneta Andreasson-Bäck (S), ordförande i bildningsnämnden, till Lokalt i.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!