Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Arkivbild från 2019 på engagerade föräldrar i Garpenberg
Även för fyra år sedan (då bilden togs) var Garpenbergs skola nedläggningshotad men räddades kvar efter en politisk helomvändning av den dåvarande majoriteten. Föräldern Elin Aura är nu engagerad på nytt för att rädda kvar skolan. “Förslaget var ogenomtänkt förra gången och det är ännu sämre nu”, säger Elin som står längst fram på bilden.
Foto: Arkiv

Engagerade sig på nytt för skolan

GARPENBERG. För fyra år sedan var Garpenbergs skola nedläggningshotad men räddades kvar efter en politisk helomvändning av den dåvarande majoriteten. Föräldern Elin Aura var engagerad även den gången. “Förslaget var ogenomtänkt den gången och det är ännu sämre nu”, säger hon.

På tisdag, den 12 december, väntas politikerna i Hedemoras kommunfullmäktige ta beslut kring förslaget om den nya skolorganisationsplanen i Hedemora kommun. Miljöpartiet har dock meddelat att man tänker rösta nej till förslaget, se fotnot längst ner i artikeln.

En av skolorna som föreslås avvecklas till sommaren, om förslaget klubbas, är Garpenbergs skola. Elevantalet är fortsatt lågt på skolan, i dagsläget går det 33 elever på de sex årskurserna i låg- och mellanstadiet.
Ett argument som förts fram kring förslaget på ny skolorganisationsplanen, bland annat av kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), är att man vill att skattepengarna ska gå till personal och undervisning i stället för att läggas på lokaler.
– Men om man inte ens har gjort någon beräkning på vad besparingen skulle bli om man lägger ner Garpenbergs skola, då faller ju argumentet att det här skulle handla om att spara pengar. Garpenbergs skola har heller inga renoveringsbehov. Och om skolan läggs ner blir det ju stora lokaler som står tomma och måste byggas om, säger Elin Aura.
Läs även: I backspegeln: Nedläggningshot, protester och en politisk vändning

Garpenbergs skola
2019 var Garpenbergs skola nedläggningshotad men blev kvar. De senaste veckorna har skolan åter varit hotad av nedläggning. På tisdag ska kommunfullmäktige fatta beslut om skolorganisationsplanen. Miljöpartiet har dock meddelat att man tänker rösta nej och därmed ser skolan ut att bli kvar Foto: Arkiv

Flera föräldrar som Lokalt i har pratat med har varit missnöjda med de möten som kommunledningen har hållit med berörda vårdnadshavare. Elin Aura delar den bilden.
– Jag upplevde mötet som att de kände sig manade att hålla det, för att kunna säga att de har gjort rätt för sig. Men de hade ju inga svar på många av våra frågor, det är mycket som är outrett fortfarande, säger Elin Aura.

Hon saknar ett bredare perspektiv kring hela frågan.
– Jag förstår om bildningsförvaltningen måste utgå från sin budget när de gör beräkningar och lägger förslag men politikerna måste ju kunna lyfta blicken och se helhetsperspektivet.

Dessutom är hon kritisk till hela förslaget i sig.
– Det är ett dåligt genomtänkt förslag med ett enda stort hopkok av olika förslag i den här utredningen. Och så måste man säga ja eller nej till allt i förslaget, utan att man har utrett allt. Det förstår jag mig inte på.

Du var ju engagerad även 2019 när skolan hotades av nedläggning förra gången, är situationen densamma nu?
– Då hade man inte ens räknat med vilka kostnader som skulle uppstå, bland annat av att behöva bussa eleverna till andra skolor. Men om förslaget var ogenomtänkt förra gången så är det ännu sämre nu. Det är väldigt mycket som vi saknar i utredningen, säger Elin Aura.

Fotnot: Dagen efter att intervjun gjordes  meddelade Miljöpartiet att man kommer att rösta nej till förslaget om ny skolorganisation, som ska tas upp i Hedemoras kommunfullmäktige på tisdag, den 12 december. De nedläggningshotade skolorna, bland annat Garpenbergs skola, ser därmed ut att bli kvar. 

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,357085"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!