Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Lennart Mångs
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) inledde med en anklagelse om jäv, riktad mot Lillemor Gunnarsson (C), och när Mångs inte fick gehör för det yrkade han, något oväntat, på att ärendet om skolorganisationen skulle återremitteras, vilket även blev kommunfullmäktiges beslut.
Foto: Sara Flodin

Skolornas framtid ska utredas på nytt – anklagelse om jäv i fullmäktige

HEDEMORA. Även om det varken blev ja eller nej till att göra de föreslagna förändringarna inom skolan så blev det dramatiskt på Hedemoras kommunfullmäktiges sammanträde i tisdags. En anklagelse om jäv följdes av ett oväntat förslag om återremiss, vilket skapade en stunds förvirring i församlingen. “Många vårdnadshavare hade förväntat sig ett beslut i dag, så att de kan fira jul i lugn och ro med sina familjer”, sade Lillemor Gunnarsson (C).

Flera demonstranter hade samlats utanför Vasateatern på tisdagseftermiddagen. Både barn, föräldrar och andra engagerade kommuninvånare höll upp sina plakat med texter som “Stoppa centraliseringen – rädda Garpenbergs skola” och “Bevara byskolorna! Stoppa flytt av sexorna”.
Läs även: Nätverket Rädda byskolorna om beslutet: “Frustrerande”

Efter att en rad priser delats ut presenterade kommunfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist (M) ärende nummer nio “Plan för ny skolorganisation”.
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) var först upp i talarstolen och började med ett oväntat drag.
– Jag vill börja med att fråga om det är någon här inne som känner sig jävig? Inte det? Då vill jag förklara hur skolpengen för friskolor och friförskolor fungerar, sade Mångs och fortsatte efter förklaringen med att säga:
– Jag påstår att Lillemor Gunnarsson har både delikatessjäv och släktjäv i frågan. Jag tycker därför att Lillemor bör lämna salen.

Då Mångs inte fick något gehör för detta hos fullmäktiges presidium, och då Gunnarsson inte heller ville bemöta jävsanklagelserna, fortsatte han med ett annat något oväntat drag.
– Jag yrkar på återremiss för ärendet. Att bildningsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda andra alternativ för Västerby skola, Garpenbergs skola samt utreda andra alternativ för att flytta sexorna till Vasaskolan, sade Mångs.

Läs även: Vågmästarpartiet MP tänker rädda skolorna: “Vi säger nej till förslaget”

Läs även: Mångs om MP:s besked i skolfrågan: “Besviken, så här beter man sig inte”

Lillemor Gunnarsson, centerpartistisk politiker i Hedemora.

Lennart Mångs anklagade Lillemor Gunnarsson (C, bilden) för att vara jävig och ansåg att hon därför skulle lämna salen. När Mångs inte fick något gehör för detta yrkade han, något oväntat, på att ärendet om skolorganisationen ska återremitteras och därmed utredas på nyss. Lillemor Gunnarsson valde att inte bemöta Mångs anklagelser i talarstolen. Foto: Pär SönnertEfter en stunds ajournering där fullmäktigeledamöterna pratade ihop sig gick ärendet gick sedan till beslut om återremissen skulle godkännas eller ej. Moderaterna och Socialdemokraterna (17 mandat) röstade ja medan de övriga fullmäktigeledamöterna (18 mandat) röstade nej.
– Jag finner att beslutet blir att återremittera ärendet, sade Jan Bergqvist och klubbade beslutet.

Då ett par av ledamöterna var frågande till detta tillade han:
– När det gäller så kallade minoritetsåterremisser så räcker det med en tredjedel av rösterna.

Debatt uppstod då om hur ärendet hade hanterats. Marit Andersson (SD) påpekade att oppositionen också hade ett yrkande om återremiss, som innehöll en bredare utredning av ärendet, men att detta yrkande inte togs upp.
– Ni får kolla vad kommunallagen säger om detta. Gör om och gör rätt, sade Marit Andersson.
– Det är olyckligt att frågan inte avgörs i dag. Många vårdnadshavare hade förväntat sig ett beslut i dag, så att de kan fira jul i lugn och ro med sina familjer, sade Lillemor Gunnarsson.
– Vi i majoriteten har fått så mycket kritik för det här förslaget. Tycker ni alltså att det är fel även nu när vi vill utreda frågan vidare? frågade Britt-Inger Remning (M).

Läs även: Skolor och förskolor föreslås läggas ner: “Svårt och smärtsamt beslut”

Läs även: I backspegeln: Nedläggningshot, protester och en politisk vändning

Marit Andersson (SD) tyckte att det var synd att kommunfullmäktige inte hade något pris i feghet. “Då hade jag delat ut det till majoriteten. Vi har inget emot en återremiss av ärendet men ni har ju inte ens velat lyssna på vårt förslag”, sade hon från talarstolen. Foto: Arkiv

Flera ledamöter från oppositionen tog till orda om hanteringen av ärendet.
– I dag har vi delat ut bland annat kulturpris och ledarpris. Jag önskar att vi även hade haft ett pris i feghet, då hade jag delat ut det till majoriteten. Vi har inget emot en återremiss av ärendet men ni har ju inte ens velat lyssna på vårt förslag. Jag tycker synd om er föräldrar som är här i dag, som får gå hem i ovisshet igen, sade Marit Andersson.
– Vi önskar att detta skulle blivit fastställt i dag. Men om det inte blir så, så är det klart att vi också vill ha synpunkter på vad som ska utredas vidare, sade Joanna Gahnold (KL).

Senare under sammanträdet blev det ny dramatik när Ronnie Sundqvist (KD) yrkade på en återremiss för budgeten 2024. Han efterlyste en utredning kring den föreslagna förändringen av personlig assistans samt påpekade att förhandlingarna med Hedemora Kommunfastigheter gällande hyrorna inte är klara.
Även här blev det en minoritetsåterremiss, då minst en tredjedel av ledamöterna röstade för en återremiss av budgeten. Detta innebär att fullmäktige måste samlas ytterligare en gång före årsskiftet för att hinna klubba en budget för 2024 innan det året hinner inledas.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,293955"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!