Förslag om skolnedläggningar i Hedemora kommun presenteras.
John Steen, chef för bildningsförvaltningen som har gjort översynen av Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation, presenterade skolutredningsplanen tillsammans med Agneta Andreasson Bäck (S), bildningsnämndens ordförande, samt Melker Andersson (M), förste vice ordförande i bildningsnämnde.
Foto: Pär Sönnert

Skolor och förskolor föreslås läggas ner: “Svårt och smärtsamt beslut”

HEDEMORA. Västerby skola, Garpenbergs skola och förskolan i Stjärnsund föreslås läggas ner till sommaren. Anledningen är stora renoveringsbehov eller för lågt elevantal. Dessutom kan en förskola i Hedemora, Tunet eller Stallgården, komma att stängas. “Detta förslag läggs med stor vånda”, säger Agneta Andreasson-Bäck (S), ordförande i bildningsnämnden.

Den 13 februari gav bildningsnämnden i uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en översyn av samtliga skolor och förskolor i Hedemora kommun. I måndags presenterades skolutredningsplanen samt den politiska majoritetens plan för kommunens framtida skolorganisation.
– När vi tillträdde efter valet i fjol sade vi att vi behöver ta ett helhetsgrepp om organisationen med skolan och förskolan. Vi behöver se över renoveringsbehovet av lokalerna och värna skolans kvalitet för att kunna höja skolresultaten, säger Lennart Mångs (M), kommunstyrelsens ordförande.
Läs även: I backspegeln: Nedläggningshot, protester och en politisk vändning

Förslag om skolnedläggningar i Hedemora kommun presenteras.
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Ann-Marie Stenberg Carlsson (S) närvarade på presskonferensen där skolutredningsplanen presenterades, av bildningsförvaltningens chef John Steen (till vänster). Foto: Pär Sönnert

John Steen är chef för bildningsförvaltningen, som har gjort utredningen.
– Kommunen har ett vikande elevunderlag och lägre skolresultat än genomsnittet samtidigt som vi har flera skollokaler som är i stort behov av renovering. Ett exempel är Västerby skola där det sades hösten 2021 att man skulle klara att bedriva verksamheten i befintliga lokaler i två år till. Nu har de två åren gått och det behövs ett beslut, säger John Steen.

Förslag om skolnedläggningar i Hedemora kommun presenteras.
John Steen och Agneta Andreasson Bäck under presskonferensen där där skolutredningsplanen presenterades. Foto: Pär Sönnert

Förslaget som bildningsnämndens arbetsutskott skickat vidare till bildningsnämnden är att lägga ner Västerby skola, Garpenbergs skola samt förskolan i Stjärnsund.
– Detta görs med stor vånda. När det gäller Garpenbergs skola så fick man 2019 fem år på sig att öka elevantalet men det har tyvärr inte gått, det är bara drygt fem barn per årskurs som går där. Det här ett svårt och smärtsamt beslut att ta men vi ser detta som en möjlig väg, säger Agneta Andreasson Bäck.

Garpenbergs skola
2019 var Garpenbergs skola nedläggningshotad men blev kvar. Nu är skolan åter hotad av nedläggning. Foto: Arkiv

Just antalet barn är ett dilemma för både Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola.
– På förskolan i Stjärnsund går det nio barn och i Garpenbergs skola går det totalt 33 elever, i årskurs 1-6. Det är kommunens klart minsta skola. I närområdet, i Dormsjö, finns friskolan Annaskolan där ungefär hälften av barnen som är bosatta i Garpenbergs skolas upptagningsområde går, säger John Steen.

Protest mot förskolenedläggning.
2019 kom en politisk vändning som räddade kvar förskolan i Stjärnsund. Nu är dock förskolan åter nedläggningshotad. Bilden togs vid en protest i samband med kommunfullmäktiges junisammanträde 2019. Foto: Arkiv

Västerby skola har 111 elever och är en F-6-skola med slitna lokaler.
– I Västerby skulle det kosta uppemot 50 miljoner kronor att renovera lokalerna, eller dubbelt så mycket att bygga en ny skola. Arbetsmiljöverket är på oss och vi har fått viten över lokalernas skick så skolan kan inte vara kvar i de befintliga lokalerna. Samtidigt finns det plats för eleverna på Vikmanshyttans skola, säger Agneta Andreasson Bäck.
– Det skulle dock behövas en slöjdsal i Vikmanshyttan, i dagsläget bussas eleverna därifrån till just Västerby skola för att ha slöjd. Renoveringsbehoven är väldigt stora på Västerby skola. Det är helt enkelt inte försvarligt, säger Melker Andersson (M), förste vice ordförande i bildningsnämnden.

Västerby skola
På Västerby skola går det 111 elever, fördelat på årskurserna F-6. Lokalerna är väldigt slitna och har ett stort renoveringsbehov. Foto: Pär Sönnert

Om förslaget att lägga ner skolorna går igenom är tanken att barnen från Garpenbergs skola i stället ska gå i Stureskolan i Hedemora, samtidigt som barnen från Västerby skola ska gå i Vikmanshyttans skola eller Stureskolan.
– Jag tror att många har erfarenhet av att om man bor på landet så får man räkna med att åka en bit till skolan, säger Agneta Andreasson Bäck.
– Det är ingen av oss som tycker att det är roligt med skolnedläggningar. Alla önskar att vi hade lokaler i toppskick och ett stort elevantal till alla skolor men så ser det inte ut. På det här visat kan vi skapa flexibilitet i organisationen och har potential att växa med dessa utbildningsnoder, säger John Steen.

Förslag om skolnedläggningar i Hedemora kommun presenteras.
“Det är ingen av oss som tycker att det är roligt med skolnedläggningar. Alla önskar att vi hade lokaler i toppskick och ett stort elevantal till alla skolor men så ser det inte ut”, säger bildningsförvaltningens chef John Steen. Foto: Pär Sönnert

De föreslagna så kallade utbildningsnoderna är fem till antalet; Långshyttan, Vikmanshyttan, Hedemora stad, Dala-Husby och Campus Hedemora.
– Vi kan organisera våra förskolor i dessa noder, säger Agneta Andreasson Bäck.

Dessutom föreslås det att en av förskolorna i Hedemora, antingen Tunet eller Stallgården, läggs ner.
– Stallgården är tomställd för närvarande, i väntan på beslut om den ska renoveras eller avvecklas, säger John Steen.

Stallgårdens förskola i Hedemora.
Stallgårdens förskola i Hedemora är tomställd i väntan på beslut om den ska rotrenoveras eller avvecklas. Foto: Pär Sönnert

I utredningen föreslås det även att kommunens enda kommunala högstadieskola, Vasaskolan i Hedemora, blir en 6-9-skola samt att Fyrklöverskolan, Jonsboskolan, Smedby skola, Stureskolan och Vikmanshyttans skola blir F-5-skolor.
– Därmed samlar vi alla kommunens sjätteklassare på Vasaskolan. Förutom de som går i friskolorna, såklart, säger John Steen.

Påverkas antalet anställda i skolan på något sätt enligt förslaget?
– Vi ser inte att detta ska påverka antalet heltidstjänster i organisationen. Snarare kommer vi att ha utrymme för att anställa fler lärare, exempelvis speciallärare, säger John Steen.

Tunets förskola i Hedemora.
Tunets förskola i Hedemora kan avvecklas, om beslutet blir att i stället rotrenovera Stallgårdens förskola. Foto: Pär Sönnert

Vilka besparingar kommer kommunen att göra med detta förslag?
– Detta väntas bli kostnadsneutralt. Men med detta förslag är det flera större renoveringar som kommunen inte behöver göra, om skolan i fråga i stället läggs ner. Om vi skulle fortsätta med samma skolorganisation, samtidigt som vi gör alla renoveringar som behövs, så skulle det kosta kommunen mellan 15 och 20 miljoner kronor extra per år, säger John Steen.

Stallgårdens förskola i Hedemora.
Stallgårdens förskola i Hedemora är tomställd i väntan på beslut om den ska rotrenoveras eller avvecklas. Foto: Pär Sönnert

Härnäst ska ärendet tas upp på bildningsnämndens sammanträde på måndag, den 30 oktober.
– Under vecka 45 ska det hållas flera möten kring den här planen, med berörda vårdnadshavare. Förslaget väntas behandlas av kommunstyrelsen den 7 november och sedan tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november, säger Agneta Andreasson Bäck.

Västerby skola
Eleverna som går på Västerby skola väntas bussas till Vikmanshyttans skola eller Stureskolan i Hedemora, om förslaget att lägga ner Västerby skola klubbas av kommunfullmäktige. Foto: Pär Sönnert

Förslaget i korthet:
Utbildningsnoder. Från 1 juli 2024 organiseras Hedemora kommuns förskolor och skolor i utbildningsnoder.
Stjärnsunds förskola avvecklas från den 30 juni 2024.
En av förskolorna Tunet eller Stallgården avvecklas efter rotrenovering av kvarvarande förskola.
Västerby skola avvecklas den 30 juni 2024.
Garpenbergs skola avvecklas den 30 juni 2024.
Vasaskolan omorganiseras till en 6-9-skola från den 1 juli 2024.
Fyrklöverskolan, Jonsboskolan, Smedby skola, Stureskolan och Vikmanshyttans skola organiseras som F-5-skolor från den 1 juli 2024.

Garpenbergs skola
2019 var Garpenbergs skola nedläggningshotad men blev kvar. Nu är skolan åter hotad av nedläggning. Foto: Arkiv

Utredningens slutord:
“Målet med planen är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling i Hedemora kommun.
Genom att samordna resurser på färre men starkare platser, så kallade utbildningsnoder, skapar vi bättre förutsättningar för våra lärare i starkare och bredare kollegier.
Planen gör dessutom att mer resurser frigörs för våra barn- och ungas lärande och utveckling och mindre resurser går till lokaler och kringkostnader som inte gynnar våra barn och unga på bästa sätt”.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,512985"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS