Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Det har föreslagits att Garpenbergs skola, Stjärnsunds förskola samt Nattugglan i Hedemora kommun skulle läggas ned. Nu räddas dessa verksamheter genom ett nytt inriktningsbeslut. Bilden togs i samband med en protest vid ett kommunfullmäktigesammanträde i juni.
Foto: Mikael Eriksson

Glädjebeskedet: Ingen skolnedläggning

HEDEMORA Det har föreslagits att Garpenbergs skola, Stjärnsunds förskola samt Nattugglan i Hedemora kommun skulle läggas ned. Nu räddas dessa verksamheter genom ett nytt inriktningsbeslut.

På fredagen meddelade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Hedemora kommun att man har kommit överens om ett inriktningsbeslut gällande småskolorna och förskolorna på landsbygden, samt barnomsorgen på obekväma tider, Nattugglan.
Det har tidigare lagts fram förslag om att lägga ned dessa verksamheter, då bildningsnämnden är i stort behov av att skära ner på verksamheten, för att nå en budget i balans. Förslagen har fått stora protester från föräldrar, bland annat en föräldragrupp i Stjärnsund som i slutet av juni protesterade vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Majoriteten, i form av Christina Lundgren (C), Anita Hedkvist (S) och Kenneth Andersson (V) meddelar att man är överens om skolans och förskolans betydelse för landsbygden och meddelar att man kommer att arbeta för att de ska kunna behållas.
“Majoriteten har i sitt samverkansprogram fastslagit att alla beslut som tas, ska fattas med hela kommunens bästa i åtanke och vi ser inte att de här nedläggningsförslagen följer det”, skriver trion på Hedemora kommuns hemsida.

När det gäller just Garpenbergs skola så påpekar trion att skolan i dagsläget bedöms vara på gränsen för att vara för liten, då Skolinspektionen rekommenderar minst 60 elever.
“Bildningsnämnden kommer att ge Garpenbergs skola en 5-årsperiod för att nå upp till det elevantalet. Det är ett mål som främst lokalsamhället kan påverka genom att välja Garpenbergs skola för sina barn, men även kommunen måste se över det som vi kan påverka”, skriver Lundgren, Hedkvist och Andersson.

Det kommer att föras en dialog med personal och vårdnadshavare i Garpenberg och Stjärnsund om hur de och kommunen kan arbeta framöver för att behålla skolorna.
“Vi i majoriteten är fast övertygade att vi kan nå en ekonomi i balans för bildningsnämnden även om vi behåller enheterna ute i landsbygdsorterna. Det finns andra organisatoriska förändringar och åtgärder som vi ser det, som ger bättre ekonomiska förutsättningar”, skriver trion på kommunens hemsida.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!