ANNONS

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare i dag beslutat om skärpta lokala allmänna råd, utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet.
Foto: Sonny Jonasson

Smittan eskalerar – skärper allmänna råden i Dalarna: “Befinner oss i ett mycket allvarligt läge”

DALARNA Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna. Folkhälsomyndigheten har nu tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet.

De nya direktiven innebär i stora drag att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare idag beslutat om skärpta lokala allmänna råd, utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet.
– De här råden måste följas. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och för att stoppa den oroväckande utvecklingen i länet måste var och en ta ansvar och göra rätt val i varje enskild situation, annars kommer fler bli allvarligt sjuka och dö, säger smittskyddsläkaren Anders Lindblom i ett pressmeddelande från Region Dalarna.

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med i dag torsdag den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla avstånd och minska trängsel.

Som ett led av den eskalerande smittspridningen går regionen nu upp i stabsläge.
– Vi ser nu en tydlig ökning av antal inneliggande patienter med covid-19 i Dalarna. Region Dalarna går därför upp i stab för att ha en fortsatt god beredskap inom vården.
– Stabsläget innebär att regionen lättare kan mobilisera resurser enligt vår omfallsplan när det sannolikt blir ett hårdare medicinskt tryck på organisationen. Jag vill understryka att Region Dalarna uppmanar alla som behöver söka vård och tandvård att göra det, säger tillförordnande hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Sjukvården måste ha en organisation som kan möta det aktuella behovet. Därför behöver sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen – stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån och innebär att en ledningsgrupp eller stabsfunktion håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Regionledningen och smittskyddsläkare meddelar nu att följande gäller:

  • Avstå onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Avstå inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
Facebook

ANNONS

ANNONS