ANNONS

Vindkraftsprojektet Ånglarna ska nu skärskådas i mark- och miljööverdomstolen.
Foto: Veronica Rigtorp

Omstridda vindkraftsprojektet Ånglarna hamnar hos miljööverdomstolen

SVARTNÄS Vindkraftsparken Ånglarna hamnar i mark- och miljööverdomstolen. Som låter meddela prövningstillstånd. Detta efter att Svartnäs vildmarksförening överklagat vindparkens tillstånd.

OX2:s planerade vindpark Ånglarna ligger cirka fyra mil nordost om Falun. Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk, med en totalhöjd om 220 meter på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle cirka sju kilometer från projektområdet.
Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön. Närmaste större samhälle är Svärdsjö.

Länsstyrelsen Dalarnas miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd 2019 och villkor för verksamheten. Beslutet blev överklagat till mark- och miljödomstolen som i somras godkände MPD:s tillstånd.
Länsstyrelsen meddelar nu överdomstolen att inget nytt tillförs ärendet så man avstår att yttra sig och ”anser att de villkor som meddelats är enligt praxis”, trots att överdomstolens begäran om yttrande om invändningar var på hela 550 sidors omfattning.

Överklagandet till mark- och miljööverdomstolen kommer från Svartnäsbygdens vildmarksförening och privatpersoner som begär att tillståndet upphävs. Man skriver bland annat att:
“Tingsrätten gav tillstånd till OX2 att bygga 20 stycken vindkraftverk söder om Lilla Björnmossen och väster om Storsjön. I området, som redan är kraftigt överexploaterat, finns nu 113 verk med en höjd av 180-200 meter, 66 vindkraftverk i Jädraåsparken, nio på Enviksberget, 32 verk i Svartnäsparken och fyra på Tvelberget.”

Och fortsätter:
”Vi anser domen helt felaktig och att man gjort en mycket subjektiv bedömning till vindkraftbolagets fördel. Bullerproblematiken har i högsta grad nonchalerats. Den forskningsrapport som vi skickat som bilaga avfärdas i domen på tre rader. Det finns anledning att tro att man i tingsrätten ej läst rapporten över huvud taget.”

Svartnäsbygdens vildmarksförening bildades 2010 i protest mot Bergvik skogs vindkraftsprojekt Svartnäs med 114 verk och har nu över 150 medlemmar.
”Vi fortsätter kampen för ett landskap fritt från den miljöförstörande verksamhet, som vindkraften faktiskt klassas som”, betonar man. Och begär även att Svea Hovrätt gör en syn på plats.
OX2 har också yttrat sig i målet. Men någon tidsplan för målet har ännu inte spikats.

Facebook

ANNONS

ANNONS