Författare: Bo Joffer

Ny borrkampanj vid Östra Silvberg

Nordic Crown Metals tillkännager ett nytt 2 500-meters diamantborrprogram vid Östra Silvberg. Arctic Drilling har anlitats och borrningarna påbörjades i november. Målet med den pågående

Läs mer »

Bryggeriet kör fossilfritt

För ett år sedan ledde Spendrups hållbarhetsarbete till att produktionen i Grängesberg blev helt fossilfri. Nu är det transporternas tid att bli fossilfria. Efter en

Läs mer »

Nytt rekord för Grådö mejeri

Den totala invägningen i Falköpingär i stort sett oförändrat jämfört med föregående år visar bokslutet för 2019-2020. För fem år sedan hade Grådö en invägning

Läs mer »