ANNONS

Reumatikerföreningen Hedemora/Säter höll årsmöte utomhus.
Foto: privat

Kylslaget årsmöte utomhus

HEDEMORA/SÄTER. Reumatikerföreningen Hedemora/Säter har haft sitt årsmöte utomhus i minus 4 grader den 16 februari.

På grund av att Reumatikerförbundet inte tillät vår förening att flytta fram mötet så beslöt styrelsen att vi skulle ha vårt årsmöte utomhus.
Vi hoppades att det inte skulle bli för kallt. I kallelsen så uppmanade vi att man skulle ha varma kläder på sig.
Ordförande Lilian Fant öppnade mötet och höll parentation för under året avlidna medlemmar.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med påföljande konstituerande möte genomfördes.
Mats Norell valdes till mötesordförande och Kerstin Carlgren till mötessekreterare.

Reumatikerförbundets förtjänstnål i förgyllt silver för 18 års uppdrag i föreningen tilldelades Eivor Eriksson och förtjänstnål i silver för 10 års uppdrag i föreningen tilldelades Barbro Fors.
Stämman beslöt på förslag av styrelsen att minskas till 7 personer.
I styrelsen ingår ordförande Lilian Fant, kassör Yvonne Egeberg, sekreterare Kerstin Carlgren, ledamöter Eivor Eriksson, Paavo Hyvärinen, Lisbeth Berg och Heidi Jiveskär.

Årsmötet avslutades med utdelning av blommor till mötesordföranden, mötessekreteraren, kassören och ordföranden samt till de tre ledamöter som valt att avgå från sina uppdrag.
Föreningen bjöd sedan på kaffe och semla på Semlans dag.
Ordföranden tackade alla tappra som kommit och ett speciellt tack till ”klippan” Ola som bar bord o stolar.

Insänt av
Yvonne Egeberg

Facebook

ANNONS

ANNONS