ANNONS

Hedemora kommuns kulturkonsulent Annette Falk gläds åt att hon fått ja från Statens kulturråd på ansökan och att kommunen för kommande läsår får ett bidrag på 458 500 kronor till skapande skola.
Foto: Mikael Eriksson

Kulturpengar til Skapande skola

HEDEMORA. Statens kulturråd har beviljat Hedemora kommun 458 500 kronor till skapande skola. Pengarna är vikta för barn och elever i förskolan till årskurs 9.

394 ansökningar om bidrag till skapande skola har Statens Kulturråd haft att hantera. 75 blev utvalda och en av dem var Hedemora kommun som får 458 500 kronor för läsåret 2019/2020. Totalt är det 175 miljoner kronor som Kulturrådet har fördelat.
Förskolan är prioriterad i denna omgång men pengarna kommer även att komma eleverna i årskurs F till 9 till glädje. De sökta medlen är för de kommunala skolorna.
– Vi vill gärna få med Annaskolan och Olympicaskolan i kommande ansökningar, säger Annette Falk, kulturkonsulent hos Hedemora kommun.

I förskolan kommer Linda Forsman att arbeta med danslust och det är en fortsättning på den satsning på kroppsspråk och rytmik som gjorts de senaste två åren.
Eleverna i f-klasserna kommer att fortsätta med rytmik medan särskoleeleverna kommer att arbeta med musik. Nytt för i år är att eleverna i f-klasserna även kommer att arbeta med rimramsor.

Janne Jonsson och Cecilia Kyllinge har anlitats för att arbeta med eleverna i årskurs 1 och 2. Annette Falk säger att Janne och Cecilia har arbetat fram ett rytmik- och musikprojekt om barnens rättigheter enligt barnkonventionen och som nu eleverna ska få lära känna.
En röd tråd är annars slöjd i alla dess former. I årskurs 3 kommer eleverna under Jeanette Rångebys ledning att jobba med luffarslöjd och eleverna i årskurs 4 kommer tillsammans med Pia Anliot att få känna på hur det är att arbeta med lera. I årskurs 5 kommer eleverna att under Finn Pranters ledning att lära sig att tälja i färskt trä.

Historiskt järnsmide står på schemat för sjätteklassarna. Det är Carina Nolåker som driver Carinas smedja som packar med sig fältässjor och andra smidesverktyg och besöker skolorna.

Eleverna i årskurserna 7 till 9 kommer att jobba mot det gemensamma målet en Nobelfest. Det gör att eleverna i årskurs 7 kommer att ägna sig åt bild och graffiti, åttorna åt kreativt skrivande i form av poesi och niorna att utforma dekoren till festligheten i Hedemora Folkets park i form av ordensband, medaljer och tiaror.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 25 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS