ANNONS

Jack och Sam leker i parken intill Folkets hus i Långshyttan medan mamma Jonna Dufåker tar hand om lillebror Loa. Nu ska Hedemora kommun bygga fler lekparker och Jonna hoppas att det görs på ”rätt sätt”.
Foto: Sara Flodin

Höga förväntningar när lekparker rustas

LÅNGSHYTTAN. Lekplatsen intill Folket hus i Långshyttan ska rustas upp för en halv miljon kronor. Planer finns även för anläggning av lekparker i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg. Nu hoppas Långshyttebor att upprustningen görs på ett genomtänkt sätt.

Jonna Dufåker gick ofta till lekparken i Långshyttan med sina söner när de var yngre. Storebror Jack är fem år och Sam fyra år. Lillebror Loa är bara fyra veckor och nästa generation att använda lekparken.
– Ju äldre de har blivit, desto mindre rolig har lekparken blivit för dem, förklarar Jonna.
Trots den stora ytan som utgör lekparken består den endast av en rutschkana, ett par gunghästar på spiralfjäder, ”kompisgunga” och några vanliga gungor samt några däck och betongrör som sticker upp ur marken.

Jack och Sam tycker om att balansera och efterfrågar fler redskap som de kan klättra och balansera på. Foto: Sara Flodin

Jonna tror att hennes söner skulle uppskatta nya lekredskap i parken.
– Just nu finns det inte så mycket här. Det är ”gjort” ganska snabbt.
Gustav Olsson har fyra barn i familjen. Han bor precis intill parken och på sommaren leker barnen ofta där.
– Vi har en lucka i staketet som de äldre barnen brukar gena genom.
Trots närheten berättar Gustav att hans barn brukar vilja åka in till Sveaparken i Hedemora för att leka.
– Jag tror att det skulle komma hit fler barn om det fanns mer att göra i lekparken.

Gustav Olsson bor intill parken som han säger har sett likadan ut sedan han var liten. Han hoppas att kommunen har ett samrådsmöte med ortsborna innan de beslutar hur parken ska se ut. Förslag finns att ett staket ska byggas mot bilvägen. Foto: Sara Flodin

Nu har Hedemora kommun tagit ett beslut om att lekparken ska rustas upp för en halv miljon kronor.
– Jag får stora förväntningar. Det är på tiden att det händer något för det har sett likadant ut väldigt länge, säger Jonna.
Jack önskar saker att klättra på som ”spindelnät”, ringar och torn, medan Sam vill ha en hinderbana att balansera på. Jonna undrar hur kommunen tänker prioritera pengarna.
– Jag hoppas att de har en tydlig bild över detta. Inte bara att de rustar upp utan att ha någon tanke om hur de ska göra, påpekar Jonna.
Gustav hoppas att kommunen genomför ett samråd med Långshyttans barnfamiljer för att planera lekparken.
– Lyssna på barnen för att få en indikation på vad de vill ha här på platsen, uppmanar Jonna.
Jonna säger att hon är positiv, men även lite skeptisk.
– Jag vill att de ska göra det här av rätt anledning. Att de genuint vill satsa på en lekplats som ska vara attraktiv för barn. Inte för att de har dåligt samvete för att området är eftersatt.
Beslutet att rusta upp parken kom till efter en motion av Allan Mattsson (KL), kommunlistan som också bor i Långshyttan.
– Lekplatsen finns med i investeringsplanen för nästa år som kommer klubbas på kommunfullmäktige i november, säger han och att detta är oberoende av vad som händer Klosterhallen.

Det är oklart vad de gjutna betongfundamenten ska användas till, men är något som barnen balanserar på. De ser dock ut att sakna den EU-standard som nu krävs av en lekplats. Foto: Sara Flodin

Allan hoppas att Långshyttan ska växa i takt med Setras expandering.
– Då krävs det att det finns skola, vård och omsorg samt fritidsmöjligheter här i Långshyttan. Annars kommer kanske folk bosätta sig på annan ort och pendla hit för att jobba, befarar han.
Jonna och Gustav tycker att de i Långshyttan ofta glöms bort.
– Ja så har det alltid varit.
Han säger att parken, i stort sett, sett likadan ut sedan han var liten.
– Jag tror att de hunnit renovera lekparkerna i Hedemora flera gånger under denna tid, säger Gustav som är uppvuxen i Långshyttan.
Allan Mattsson (KL), håller med om att Långshyttan länge varit eftersatt. Han har räknat på de satsningar som gjorts inom kommunen.
– Av alla satsningar som gjorts de senaste sju åren i kommunen har 92 procent gått till centrala i Hedemora. Ändå bor hälften av kommuninnevånarna utanför centrum. Därför borde hälften av investeringarna gå till dessa områden, tycker han.

En motion från Allan Mattsson (KL), kommunlistan, ledde till att flertalet lekparker utanför centrala Hedemora nu ska rustas upp. Foto: Sara Flodin

Planerna tycks dock vara stora för Långshyttan nu.
Om inte Klosterhallen blir en ”surdeg”, som drar ut på tiden, kan Långshyttan snart ha två lekplatser eftersom det finns långtgående planer på ett aktivitetscenter med multiarena vid Klosterhallen.
– Många vill ha hallen kvar, men den ambitiösaste planen fodrar att ishallen tas bort.
Vid förra kommunfullmäktigemötet togs även beslutet att kommunen ska arbeta för fler platser för spontanidrott.
– Det vore kanon med ett aktivitetscenter och ett utegym. Då finns det något för alla att göra, tycker Gustav.
Jonna och Gustav tror att dessa satsningar kommer skapa samlingsplatser och gemenskap i byn.
– Det blir ett socialt sammanhang som annars kan vara svårt att få till. Likväl som det blir en arena för fysisk aktivitet, inflikar Jonna som tycker att den psykosociala delen är lika viktig.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS