ANNONS

Grannarna får inte klaga på särskilda boendet

Nu kan det vara slut på överklagandena när det gäller Prästgärdet. Länsstyrelsen har avvisat grannarnas senaste klagan.

– Jag hoppas att vi nu kan gå vidare. Säterborna har väntat länge nog på ett särskilt boende, säger Mats Nilsson (S), ordförande för boendets styrgrupp.Bygget av det planerade särskilda boendet på Prästgärdet har varit föremål för intensiv debatt på slutet och överklagats i olika omgångar. Men nu kan det vara slut på det.
De fyra personer som överklagade senaste bygglovet kan inte längre överklaga som närmaste grannar, enligt Länsstyrelsen Dalarna.
Orsaken är att fastigheten (tomtmarken) har ombildats under hösten innan den senaste bygglovsansökan kom in. Därmed angränsar grannarnas fastigheter inte längre direkt till det särskilda boendet.
De skulle ändå – som boende i grannskapet – kunna ha rätt att överklaga “om de är särskilt berörda med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av den aktuella åtgärden samt natur- och trafikförhållandena på platsen”, enligt länsstyrelsen.
Men det anser länsstyrelsens jurister inte heller att grannarna är. Juristerna hänvisar också till att detaljplanen för Prästgärdet redan har prövats och vunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslut kan dock överklagas till Mark- och miljödomstolen.
Styrgruppen för särskilda boendet kommer nu vid ett extrainkallat möte att besluta om nästa steg för bygget.

Facebook

ANNONS

ANNONS