ANNONS

Nu finns bara ett formellt hinder kvar innan pappersbruket i Fredriksberg blir ägt av Ludvika kommun och han rivas under ledning av SGU.

Förbereder för rivning och sanering

FREDRIKSBERG. “Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort” men det är inte till några tårar, nu är det bara ett formellt beslut som återstår innan det övergivna pappersbruket tas bort

Bara ett beslut återstår innan kommunen får igenom expropriationen av den herrelösa fabriken som är den sista nöten att knäcka innan man kan börja saneringen.
– Regeringen har granskat ärendet och sedan delegerat beslutsrätten till länsstyrelsen, det är normalt förfarande. Länsstyrelsen har beslutat om expropriationen. Då är det bara ett steg kvar och det är där vi är nu, en stämningsansökan (det heter så) hos mark- och miljödomstolen. Antagligen en formalitet och sedan är det klart, berättar Göran Eriksson, miljöchef hos Ludvika kommun.
Nu är de som kommer att arbeta med rivningen/saneringen inne på detaljnivåer hur man ska kunna kunna återvinna så mycket som det går av byggnaderna, hur skorstenen som tros vara förorenad ska sprängas eller rivas, det finns asbest i byggnaderna och möjligen även andra farliga material. Bland annat har man hämtat in kunskap från rivningen av Karlskoga Energis kraftverk där man också har haft vattentuber, den från fabriken till Liälven har troligtvis kollapsat.
SGU tittar också på möjligheten att spara någon installation från bruket som ”monument” för historiken som järnstaket med murade stolpar som finns mot vägen.
En medborgardialog kommer kommunen genomföra under höst och ett informationsmöte för allmänheten planeras tidigt nästa sommar. Projekteringen för rivningen vill man vara klar med i april 2020.
Naturvårdsverket beviljade i våras 3,2 miljoner i stöd till saneringsförberedelser år 2020.
SGU bedömer totalkostnaden för projektet till 35,5 miljoner varav 23,7 miljoner kommer från från staten och Stora Enso. För Ludvika kommuns del bedöms det bli det en kostnad på 11,8 miljoner.
Rivningsprojektet leds av Henning Persson (projektledare, SGU), Tobias Berglin
(biträdande projektledare, SGU), Johan Nordbäck (projektledare, Structor Norr),
Cajsa Hägglund (Länsstyrelsen), Göran Eriksson (miljöchef, Ludvika kommun) och
Henrik Axelsson (samhällsplanerare, Ludvika kommun).

FAKTA: Historien om “fabrikera”

Järnbruket i Fredriksberg anlades 1729 och tillverkningen vid bruket avvecklades 1898 då masugnen stängdes och sulfitmassafabriken startades, 1910 en sulfatmassafabrik och 1931 startades papperstillverkning.

Sulfitfabriken lades ned vid årsskiftet 1961 – 1962. Sulfatfabriken och pappersbruket stängdes 1972.

Fastigheten såldes 1968 till Lesjöfors AB, som gick i konkurs 1985.
Kommunens industribolag Lifab köpte fastigheten 1987 och sålde den 1989 till Dalimpex AB som 1994 bytte namn till Tigomli AB som sattes i konkurs.

1995 beslutade tingsrätten i Ludvika att avskriva konkursen och sedan dess är området herrelöst.

Tillträdesförbud gäller sedan 1998.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken v45

Facebook

ANNONS

ANNONS