ANNONS

25 vindkraftverk byggs de närmsta åren

SMEDJEBACKEN/HEDEMORA. Stena Renewable och Dala Vind har träffat avtal om att bygga Riskebo vindpark i Hedemora kommun och Stena går nu vidare med att bygga vindpark Älgkullen i Smedjebacken

Dala Vind har utvecklat Riskebo vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd och nu har Stena Renewable AB och Dala Vind AB ingått ett samarbetsavtal som lägger grunden för att parterna gemensamt ska bygga de sju planerade vindkraftverken i Riskebo.
Området för Riskeboparken är beläget söder om E16 cirka 1,5 kilometer väster om Ängelsfors, mellan Långshyttan och Hofors. Fullmäktige i Hedemora kommun sa ja i september 2016 liksom länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i juni 2017. Beslutet överklagades i Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan februari ifjol.

Vindmätning med mast pågår fram till sommaren 2019 och byggstarten beräknas till 2020-2021.
– Samarbetet med Dala Vind ger oss möjlighet att fortsätta bygga en stark portfölj med kostnadseffektiva vindprojekt som gör stor nytta för miljön. Vi delar många värderingar och Dala Vind blir då en naturlig partner med lokal förankring och stor kunskap, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.
– Dala Vind är väldigt glada över att på detta vis få ingå ett långsiktigt samarbete med en stor svensk vindkraftsägare. Det stärker vår position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt samt ta del av de storskalefördelar som ges i samarbete med Stena Renewables andra projekt, säger Niklas Lundaahl, VD för Dala Vind.

Stena Renewable driver även projektet Vindpark Älgkullen i Smedjebackens kommun med 15 vindkraftverk. Projektet har sedan våren 2018, när Mark- och miljööverdomstolen underkände länsstyrelsens och Naturvårdsverkets överklagande, samtliga tillstånd på plats och det är tänkt att förverkligas under samma tidsperiod för att skapa synergieffekter för både Stena och Dala Vind.

Projekt Älgkullen är lokaliserat sydost om samhället Hällsjön i Smedjebackens kommun i Malingsbo-Klotens naturreservat. Projektområdet pekas ut som lämpligt för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan.

Saxberget/Fjällberget är Stenas första driftsatta vindpark och ligger i Ludvika kommun med 17 vindkraftverk nära Grängesberg. Stena Renewable investerar 120 miljoner kronor i en pågående utbyggnad där Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 08 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS