ANNONS

Ska kommunen lägga in veto mot planerna på 26 stora vindkraftverk eller stötta Bixia ProWins projekt
Foto: WPD

Veto eller inte mot vindkraftsplanerna

HORNDAL. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till om de ska använda vetorätten mot 26 vindkraftverk Horndal som By utvecklingsgrupp vill eller stötta planerna.

Tekniska verken i Linköping, med sitt vindkraftsbolag Bixia ProWin AB slututreder nu ett vindkraftsprojekt utanför Horndal med målsättningen att hos länsstyrelsen Dalarna i januari söka tillstånd för 26 stycken 260 meter höga vindkraftverk.
By utvecklingsgrupp har protesterat hos såväl kommunen som hos Bixia mot projektet som kallas Skansen.

Kommunens handläggare konstaterar att kommunen gjort det de skulle när de pekat ut de tre områdena med sammanlagt 70 vindkraftverk som E.ON/RWE, Bixia och WPD utreder.
“Plan- och byggenheten delar inte By utvecklingsgrupps bedömning att den kommunala vindkraftplanen är bristfällig p g a utebliven detaljerad fakta inom vissa intresseområden.”
Nu lämnar tjänstemännen över frågan om kommunalt veto eller inte till politikerna i kommunen:
“Plan- och byggenheten tar dock ingen egen ställning i frågan om den planerade vindkraftparkens uppförande utan konstaterar att konsekvenser och påverkan på omgivningen noga kommer att utredas och redovisas av vindkraftintressenten Bixia ProWin AB, som en del av tillståndsansökan…Kommunstyrelsen har möjlighet, om så önskas, att gå By utvecklingsgrupp till mötes”.
Två alternativa förslag till beslut står nu på dagordningen:
“Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte lämna tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken för Bixia ProWins AB:s vindkraftprojekt Skansen”.
Alternativt:
“Kommunstyrelsen lämnar skrivelsen från By utvecklingsgrupp utan åtgärd och rekommenderar Bixia ProWin AB att fortsätta med inventeringar och utredningar med syfte att, hos länsstyrelsen, söka tillstånd för vindkraftprojekt Skansen.”

 

Publicerat Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v47

Facebook

ANNONS

ANNONS