ANNONS

Nyligen hölls dialogmöte där representanter från Envikens intresseförening, Falu kommun, Trafikverket och Region Dalarna deltog. På agendan: trafiken i Enviken. “I vårt tycke har inte rätt sorts trafikåtgärder vidtagits”, säger Enviksbon Hans-Lennart Lindgren.
Foto: Sonny Jonasson

Trubbel i trafiken upprör i Enviken

ENVIKEN. Trafiken i Enviken vållar turbulens. Ortsborna pekar på farliga omständigheter. Bland annat efterlyser man vägrenar och cykelbanor.

Insatser har gjorts och pengar har investerats. För 15 miljoner kronor har Trafikverket bland annat installerat ny belysning, gjort vägen snävare, trottoarer och ny busshållplats har tillkommit. Platsen är flervägsdeltat som i folkmun kallas Korsvägen, och syftet har varit att göra denna känsliga punkt i Envikens trafik säkrare.
Därtill utförde man en sänkning av det omtalade krönet i nämnda fyrvägskorsning.
– Det blev jättefint, med trottoarerna, busshållsplatsen och andra nya inslag, säger Hans-Lennart Lindgren, engagerad i Envikens intresseförening.
– Vi är givetvis glada över det. Men i vårt tycke har inte rätt sorts trafikåtgärder vidtagits.

Lindgren menar på att effekten blivit nästintill den motsatta.
– Sänkningen av krönet innebär att lastbilschaufförerna i ett tidigt skede ser om det är fritt fram och på så vis nästan kan ta sats innan de åker genom byn.
– Trafikverket har sagt att de helst undviker fartkameror på platsen. De ska sänka hastighetsgränsen till 40 kilometer i timmen, men det borde nog egentligen bara vara 30 just där. Trafikverkets egna mätningar har visat att både lastbilar och personbilar snittar 65-66 kilometer i timmen, och många kör även mycket snabbare än så, meddelar Lindgren.
Och fortsätter:
– Tycker också att, som utlovats av Trafikverket, alla hastigheter i hela Enviken utefter riksväg 50 och väg 888 ses över.

Vid södra infarten till Enviken påtalas att vägpassagen är så pass snål i bredd att vägrenar, gång- och cykelbanor borde upprättas.
– Om två lastbilar möts där, finns inte utrymme för minsta fot på vägkanten, säger Hans-Lennart Lindgren.
Vägen nyttjas bland annat av elever på väg till och från skolan.
– Som det är nu vågar föräldrar knappt låta sina barn gå till skolan. Ska det behöva hända en olycka innan något görs, frågar sig Lindgren.
Enviksbon Sara Andreassen författade ett medborgarförslag vars samlade innehåll efterfrågade bland annat just gång- och cykelbanor, men Falu kommuns svar på detta indikerar att rådande cykelplan i nuläget ej uppvisar vidare ingrepp i Enviken.

Nyligen hölls ett dialogmöte där såväl representanter från Envikens intresseförening som Falu kommun, Trafikverket och Region Dalarna deltog.
– Det var väl bra på så vis att alla kom och att samtal fördes. Men när kommunen yttrar att “de tar med sig frågan” känns det tyvärr inte vidare hoppfullt.
– De säger att det inte finns några pengar, anför Hans-Lennart Lindgren.
Och pekar mot två “lediga” brofästen på varsin sida vattnet vid södra infarten till Enviken.
– De skulle kunna användas vid skapandet av en gång- och cykelbana, och på så vis även hålla nere kostnaden, resonerar han.

Just då kommer en långtradare mullrande ut ur Envikens centralaste delar och närmar sig bron. Det majestätiska ekipaget brölar förbi så marken skakar, och fortsätter sin färd i sydlig riktning.
Hans-Lennart Lindgren kastar en lång blick efter tradaren.
– Någonting måste hända, vi måste få bort gång- och cykeltrafikanter från den här bron, suckar han.

Publicerad i Annonsbaldet (Falun) vecka 12 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS