Jessica Friberg är tandhygienist och djupt engagerad i Folktandvårdens nya storsatsning med en folkhälsofunktion. Syftet är att stärka munhälsan hos barn och äldre.
Foto: Sonny Jonasson

Tar kampen mot dålig munhälsa: “Går inte att rädda när det redan rasat”

DALARNA Nu skärper tandvården tonen och storsatsar i Dalarna. Pengar finns. Kraft mobiliseras. Mottagarnas kunskapskonto ska inte längre gapa tomt.

Årsskiftet markerar start för en livsviktig folkhälsofunktion.
– En väldigt omfattande satsning för barn och äldre som måste nå fram och nå ut. Det här går inte att rädda när det redan rasat, understryker tandhygienisten Jessica Friberg.

Förarbetet är enormt. Analysen lika glasklar som olustig.
Och statistiken är ur ett hälsoperspektiv rena skräckfilmen.
Folktandvårdens folkhälsofunktion är en ytterst medveten, välgrundad och resurskraftig insats för att förbättra munhälsan hos barn och äldre.
Nuvarande trend ska vändas för att förebygga vad som annars kan fortsätta få ruggiga följder.
– Vi jobbar redan i dag med uppsökande tandvård för äldre, sköra människor, förklarar Jessica Friberg som är tandhygienist i Folktandvårdens uppsökande team i Falun.
– Men med den här nya metoden kommer vi att rikta oss ännu mer till ännu fler. Målgruppen är flera tusen personer stor bara hos de äldre, utvecklar hon.

Därtill inleder man också ett arbete som ska bromsa den, i vissa delar av regionen, eskalerande dåliga tandhälsan hos barn.
Eva Östling, kollega till Jessica och med samordningsansvar inom den uppsökande verksamheten, är blivande verksamhetschef för Folkhälsofunktionen.
Hon vittnar om ett allvarligt läge där tiden för förändring är nu.
– I dag kommer tandvården in i barnens liv vid tre års ålder. Men vi ser att det är för sent, och vi ser också att det finns socioekonomiska faktorer som påverkar negativt.
– Vi måste följa barnen tidigare, konstaterar hon.

Vilket nu resulterar i att barn vid 10 månaders ålder kollas av BVC för att tidigt upptäcka riskpatienter. Sedan får barn och framför allt föräldrar vidare stöttning efter behov.
I F-klass, årskurs 2, 5 och 8 besöker Folktandvården skolorna i upplysande syfte. Skolbarnen får då tandvårdsinformation anpassad efter mognad för att ge dem kunskap att förstå och sköta sin munhälsa.
Jessica Friberg instämmer i kollegans analys och framhåller det dystra faktum att hela 10 procent av länets 6-åringar i dag har hål i tänderna.

Den dentalt drivna duon ser med tillförsikt fram emot att sjösätta ett voluminöst motvärn för att bromsa nämnda tendens.
Ansatsen bär positiva förtecken och kommer över tid att sätta stärkande rutiner och växa i effektivitet. Geografisk fördelning av personal är i nuläget Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Malung, Mora, Leksand.
Eva Östling:
– Vi kommer att sakta men säkert etablera den nya organisationen, som totalt omfattar 20 anställda i Dalarna.
– Rekryteringsfasen är i det närmaste avslutad, och vi är imponerade av kvaliteten på de sökande. Fantastiskt engagerade, kunniga medarbetare som kommer bli en viktig tillgång i vår strävan att förebygga dålig munhälsa hos barn och äldre, framhåller hon.

Hon redogör för massiva ansträngningar i att från ax till limpa baka ihop en bitvis helt ny arbetsstrategi med tillhörande expansion i flera led.
– Ja, vi har jobbat hela året med det här, och i det avseendet har coronapandemin paradoxalt nog givit oss mer tid och möjlighet att fokusera på detta.
– Vad som är viktigt att poängtera är att pengarna för det här redan finns i form av tandvårdsbidrag och barnpeng. Det vi nu ska göra är att rikta dessa ekonomiska resurser bättre så vi kan göra skillnad på riktigt, betonar Eva.

I äldre patientgrupper har många redan sjukdomar som innebär sämre förmåga att själva påverka eller hantera sin tandvård.
Häri finns många faror.
Vilket inte är kopplat till bristande omtanke hos vård- och omsorgspersonal. Akilleshälen har visat sig vara okunskap.
Jessica Friberg, Eva Östling och deras armada av munexperter tar nu i från tårna för att lyfta en alarmerande situation.

Tungt fokus vilar på att göra den allmänna vetskapen större. Inte minst genom att understryka det faktum att munnen tillhör kroppen och därav har direkt hälsopåverkan. Friberg och Östling betonar här också det viktiga i att tandvård, sjukvård och kommun samarbetar för individens bästa.
Konsekvenserna är annars irreparabla och i värsta fall livsfarliga.

Jessica Friberg guidar i en bitvis fruktansvärd verklighet.
– Infektioner i munnen har visat sig kunna förvärra och öka riskerna vid sjukdomar som diabetes, demens, hjärtproblem, lungsjukdomar, ledvärk och även vissa former av cancer, förklarar hon.
En sjuka som lunginflammation kan för en gammal människa med skör hälsa vara mycket allvarlig.
Är då munhälsan också anfrätt försämras prognosen drastiskt.
– Det ökar dödligheten i lunginflammation med cirka 40 procent, framhåller Friberg sammanbitet.
Och visar bilder på åldrande munhålor i avsaknad av tillsyn och åtgärder.
Ruttnande, brunsvarta tandstumpar, infektioner som orsakat svullnad i hela hak- och käkpartier.

Därför är det nu med stora bokstäver Folktandvården lanserar den nära förestående framtidssatsningen.
Eva Östling understryker den viktiga informativa delen av arbetet.
– Vi ser effekterna av bristande kunskap om munhälsa inom allmän sjukvård. Och även hos föräldrar, att det här med socker i stor mängd faktiskt inte är någon bra idé. Här ska vi uppdatera dem enligt rådande råd och rön med vetenskaplig grund.

Jessica Friberg redovisar teamegenskaper som i skapandet av folkhälsofunktionen varit eftersträvansvärda.
– Vi kommer att jobba med barn och äldre, vilket förstärker det väsentliga i att verkligen vara närvarande och vilja det här. Det är på sätt och vis inte “bara ett jobb”.
Hon fortsätter:
– Det går liksom inte på halvfart när vi är ute hos våra patienter. Vi tar det här på största allvar och det är positivt att ha en lite nördig inställning till det här med tandvård och munhälsa. Det är själ och hjärta som gäller, fastslår Jessica.


Folktandvårdens folkhälsofunktion

Beslut att förverkliga denna togs den 12 mars av Tandvårdsnämnden, och ruljangsen kickar i gång den 1 januari. Huvudman är Region Dalarna. Fördelning av personal ser i dagsläget ut enligt följande.
Falun: 6 medarbetare inklusive ledning (verksamhetschef och verksamhetssamordnare).
3 tandhygienister och 3 tandsköterskor.
Avesta: 1 tandhygienist och 1 tandsköterska. Heltidstjänster.
Borlänge: 2 tandhygienister och 1 tandsköterska. Heltidstjänster.
Leksand: 1 tandhygienist och 1 tandsköterska. 75-procentstjänster.
Ludvika: 1 tandhygienist och 1 tandsköterska. 75-procentstjänster.
Malung: 1 tandhygienist och 1 tandsköterska. 50-procentstjänster.
Mora: 1 tandhygienist och 1 tandsköterska. Heltidstjänster.

Facebook
Kämpar för funktionshindrades delaktighet
"Vi ligger efter så det sjunger om det"
Stora framsteg i kampsportens tecken
Stora värden i stark samvaro

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS