ANNONS

Falun strandby expanderar sitt stugområde via köpet av Främby Fastigheter AB. Nu förfogar man över fler stugor och meddelar också att nybyggnation ska ske.
Foto: Sonny Jonasson

Storsatsande stugby konstaterar högtryck

FALUN. De röda stugorna vid Främby udde är i tidigt skede hårt bokade inför sommaren. Ägarna i Falun strandby noterar högtrycket och aviserar nu en stor framtidssatsning. Via ackvirering av fler fastigheter och mark ämnar man expandera. – Vi har sett att boendet är eftertraktat och har stor utvecklingspotential, säger bostadsrättföreningens ordförande Peter Mörck.

Ovanstående sker genom köpet av Främby Fastigheter AB inklusive dess tillhörande mark och fastigheter i det pittoreska området.
De förvärvade fastigheterna är två till antalet, och köpet ger därtill Falun strandby lov att bygga ytterligare fem hus.
Bostadsrättsföreningen som hanterar den i trä uppförda stugbyn säger sig nu vilja ta ett storleksrelaterat kliv in i kommande händelser och härav öka kapaciteten i fråga om gäster.
Lockelsen att dedikera semesterdagar till stugbyn på Främby udde, även tilltalat Sjösidan och beläget nära Villa Herdin, uppges vara närmast rekordstort.
För sommaren 2021 är i dagsläget perioden från mitten av juni till mitten av augusti nästan fullbokad.

Den starka uthyrningstrenden bekräftas av verksamhetschefen Åsa Siljeholm.
– Vi är så glada att så många upptäckt hur fint det är att semestra här. De flesta veckorna är bokade. Några nätter här och där är lediga.
Ordförande Peter Mörck instämmer i de muntra tongångarna.
– Nu kan vi på ett ännu bättre sätt svara upp mot den framtida efterfrågan från besökare, konstaterar han gällande införskaffandet av nya byggrätter.
Strandbyns representanter framhåller genom ekonomichef Per Ötken att man via stugverksamheten också utgör en motor i favör för hela området.
Udden vid Faluns södra silhuett uppbådar häri flertalet andra aktörer inom restaurang, camping och fritidsaktiviteter.

Platsens fysiska faktum hittar näring i Runns idoga vågskvalp och uppbär idyllprägel, vilket stugstyrkor nu vill vidareutveckla och öka i volym.
– Vi har sett att boendet är eftertraktat och har en stor utvecklingspotential. Därför har vi förvärvat ett fastighetsbolag som funnits på Främby udde, sammanfattar Peter Mörck kring den rent affärsmässiga ansatsen.
Åsa Siljeholm breddar bilden av vad som nu aktualiserar Faluns magnetism som besöksmål – även under så att säga väder- och ledighetsanknuten lågsäsong.
– Flera från andra delar av landet, som arbetar i Falun under veckorna, har valt att då bo på Främby udde.
– Allt fler besökare från Europa har också visat intresse att återkomma. Ett resultat av att framtidshoppet återvänt efter vaccineringarna och det blir möjligt att resa igen, resonerar Åsa.

Nytillskott i trivselarsenalen är den relaxavdelning som tagit form i en ombyggd stuga och är tänkt som komplement till platsens i dag redan existerande bastu.
Åsa Siljeholm leder tankarnas vyer längs varma sommaraftnar och ombonade gillen oavsett årstid.
– Det går att hyra hela konceptet med bastu och relax med utsikt över Runn, vilket kan bli oförglömliga kvällar.

Facebook

ANNONS

ANNONS