ANNONS

Joakim Dahlman tar ett friskt kliv in i solenergins dynamiska förehavanden och en för honom viktig framtidsbransch.
Foto: Sonny Jonasson

Solen i zenit för lokal framtidskraft: “Bidra till en lite bättre värld för mina barn”

DALARNA Familjefadern och friluftsglade Joakim Dahlman ser ljust på framtiden. Bokstavligt talat, så att säga.

Som nysmort kraftknippe i solenergins tjänst sätter han viktiga värden för både människa och miljö i första rummet.
– Jag går in i det här för att göra mitt lilla försök att förändra det stora till något bättre, konstaterar en empatisk 40-åring tillika färskt titulerad teknisk säljare.

Yrkesrollen är efterlängtad och Joakim ger intryck av att via entusiasm allena kunna alstra energi nog att förse en mindre stad med trivselbelysning.
Drivet hos Dala Solenergis nydubbade tekniske säljare går inte att ta miste på – och det är en hållning som tycks genuint rotad i både känsla och uppsåt.
– Jag har varit pepp på det här länge och det känns härligt att vara i gång med något man verkligen brinner för.
– Har följt utvecklingen i branschen, haft ständig trendspaning och gått kurser för att utbilda mig inom det här, förklarar han.

Med cirka fem år som verksam aktör beskriver han sin företagshemvist som nära nog en veteran i sammanhanget.
– Ja, Mats Rudin drog i gång det här 2016 och sedan dess har det hänt så otroligt mycket på solenergifronten i Sverige, säger Joakim.
Och utvecklar:
– Då fanns det i runda slängar 75 företag i branschen, och i dag är det väldigt många fler. Det görs stora framsteg och det lockar mig att vara en del av en så aktiv bransch.

Han bjuder insyn i några av de segment som på förhållandevis kort tid nått långt i utvecklingen av solen som energikälla.
I fokus hittas främst faktorer inom kapacitet och kosing.
– Tidigare fanns inte lika stor ekonomisk vinning på inköp av solceller. Men då mycket inom branschen går så rasande fort har det också skett ett stort prisdropp gällande själva solpanelerna.
– Och sett till mängden energi som kan utvinnas kontra ytan de tar i anspråk har kapaciteten mer än fördubblats. Bara sedan förra våren har det skett stora framsteg, berättar Joakim Dahlman.

I Dahlmans beskrivning tar det i dag cirka 10 år för en solcellsanläggning att betala av sig och nå pengabalans med investeringen i densamma.
– Och då har man under tiden bidragit till en miljövänligare energiförbrukning och inte sällan också ökat värdet på fastigheten.
Han inflikar att installationskostnaden förr var högre, och att avkastningen på nyttjandet av solenergi för en privatperson är 8-10 procent i det längre perspektivet.
– Många går i valet och kvalet och man ser att folk har en ökad miljömedvetenhet. Solenergi är ju inte allt, men det blir allt vanligare att man väljer att investera i den. Och likaså elbilarna blir ju hela tiden fler.
– Jag tror att vi måste fortsätta prioritera miljötänket för att kunna hantera framtiden och närma oss internationellt uppsatta mål, redogör Joakim i en lika beslutsam som hoppfull ton.

Klivet in i Dala Solenergi – vars totalt åtta drivkrafter har ursprung eller bopålar i bland annat Borlänge, Falun och Hofors – utförs härav med stor övertygelse.
En Dahlmansk övertygelse som visar sig ha både professionella och privata förtecken. Som hämtar idégods från närbilder av hela världen likväl som en vilja att positivt påverka det som finns långt borta.
Att säkra och bevara för dem som finns allra närmast.
– Jag går in i det här för att göra mitt lilla försök att förändra det stora till något bättre.
– Och som förälder vill jag helt enkelt bidra till en lite bättre värld för mina barn, sammanfattar Joakim Dahlman i ymnigt snöfall utanför den röda tvåplansvillan i Kvarnsveden.

Facebook

ANNONS

ANNONS