ANNONS

Nu övergår sommarlov i skolstart, och kommunens skolchef Johan Svedmark lämnar lägesrapport. “Vi går i gång med ordinarie undervisning i klassrummen, men för en nära dialog med smittskyddsläkare om dagsläget”.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Skolchef om terminsstarten: “Bättre förutsättningar jämfört med i fjol”

FALUN. I morgon startar höstterminen 2021 i Falun. Skolelever och personal återgår till studierutiner. Och detta i nygammal regi och med övervägande positiva känslor, redogör skolchefen Johan Svedmark. – Många är vaccinerade och vi har överlag bättre förutsättningar inför detta läsår jämfört med i fjol, konstaterar han.

Falu kommuns skolchef kan också meddela att man nu inleder höstterminen med ordinarie närundervisning, vilket alltså ger vid hand att lejonparten av elever och personal är på plats i skolmiljö.
– Ja, vi går i gång med undervisning i klassrummen och förhåller oss i övrigt givetvis till de rekommendationer som råder.
Svedmark utvecklar gällande det för pandemihantering etablerade organisationsflöde som vakar över hälsa och undervisning.
– Sättet vi startar terminen på är beslutat i nära samarbete med Region Dalarna, och vi har fortlöpande dialog.
– Varje vecka har vi avstämningsmöten för att skärskåda verksamhetens nuläge och diskutera eventuella åtgärder, upplyser han i sammanhang alltjämt präglade av covid-19.

Liksom i andra delar av samhällsapparaten betraktas den tämligen långt framskridna vaccinationsfasen som ett positivt verktyg för att förhoppningsvis kunna skruva tillbaka tillvaron närmare vad som liknar normalläge.
Här konstaterar skolchefen Svedmark senaste tidens genomförda drop-in-vaccinationer för ungdomar 16-18 år som ett lyckat initiativ.
– Det har fått gott gensvar, och både skola och region ser hur ungdomarna själva tar ett bra ansvar genom att vaccinera sig, berömmer han.
Förutom de veckor med drop-in som upplåtits, kommer skolorna å sin sida också att erbjuda vaccination.
– Vi förbereder för att kunna uppbåda vaccination med hjälp av våra skolsköterskor, informerar Johan.

Och fortskrider i frågan:
– Vi kommer i detta avseende även få förstärkning från Region Dalarna.
Kontakten med smittskyddsläkare beskrivs som kontinuerlig, och utifrån denna formas således bästa möjliga metod för kommunens skolor.

Pandemin är närvarande i både beredskap och strategi, vilket av Johan förklaras vara en självklar förhållning till rådande situation och smittovariabler.
– Det kan därav givetvis finnas en oro på individnivå bland lärare och elever, men inte i någon uttalad och större skala som jag märkt av, framhåller han.
– Vi uppdaterar frekvent våra medarbetare med lägesrapporter och aktuell information för att trygga arbetsmiljön i största möjliga mån. Vi är nära nuets händelser och eventuella förändringar i anslutning till smittspridning. Därtill är många vaccinerade och vi har överlag bättre förutsättningar inför detta läsår jämfört med i fjol.

Svedmark konstaterar även en i nuläget företrädesvis upplyftande mentalitet i ett förväntansfullt brus bland såväl lärare som elever.
När den 17 augusti förvandlar ferier till terminsstart noterar kommunens skolchef flertalet goda indikationer.
– Tycker att det råder en genomgående bra stämning. Har träffat personal och lärare som verkligen ser fram emot att komma i gång igen och som längtat efter att få återse eleverna, säger Johan Svedmark.

Johan Svedmark, skolchef i Falu kommun. Foto: Sonny Jonasson
Facebook

ANNONS

ANNONS