Nu har också beslutsfattare och medarbetare inom Falu kommun och Region Dalarna testat det för ungas hälsa skapade projektet ”Dans för hälsa”.
Foto: Sonny Jonasson

Skolchef om dansprojekt: ”Kan ge ett starkare jag”

FALUN. Steg för steg, ton för ton. ”Dans för hälsa” hälsar åter unga in i en frizon för rörelse och inre styrka. Där glädje och gemenskap skapar reella värden. Nu äger också vårdpersonal och kommunala beslutsfattare insikt i ansatsens livsglada laddning. – Det finns nog ett potentiellt jätteunderlag för en så här pass viktig aktivitet, säger Anna Hellström som är enhetschef för elevhälsan i Falu kommun.
Minuten efter Hellströms ovan formulerade tankescenario är hon inbegripen med dansanta manövrar i Yogahusets extraordinära, till synes ständigt solstänkta, innanmäte.
I samklang med flertalet representanter av kommunen och regionens medarbetare och chefer gästar hon ”Dans för hälsa”.
Projektets märg har mod och mänsklig klangbotten som välkomnande front, och instruktörernas passion är påtagligt uppriktig.
Och bevisligen viktig.
Sedan vårens premiärtermin har satsningens effekter varit av uteslutande upplyftande natur.
Föräldrar framhåller sin uppskattning och nya ungdomar vågar ta klivet in i en inkluderande miljö.
Där det egna jagets väl värnas i stärkande känsla av tillhörighet.
– Vår kollektiva uppmaning är kort och gott ”kom och testa”, framhåller dansinstruktörerna Angelica Skrindsta, Maria Möhring och Charlotta Lindström.
Angelica fortsätter i likaledes uppmuntrande och informativa tongångar:
– Nu har vi kört två pass med chefer och personal, och den 22 september rullar ordinarie termin i gång.
– Gruppen är öppen för att komma och prova på under några veckor, sedan stänger vi anmälan och kör vidare hela hösten.

Dansinstruktör Maria Möhring och skolchef Johan Svedmark känner glädjen i “Dans för hälsa”. Foto: Sonny Jonasson
Maria tar vid och framhåller också hon de många värmande vinster som finns i den dansanta pott där varje individ är guld värd.
– Vi uppmuntrar fler att våga ta steget, det finns ännu platser kvar till hösten.
På tal om att våga ta det berömda steget finns i ämnet ”Dans för hälsa” ett dokument från händelsernas själva epicentrum.
Där en tidigare deltagare vid ”Dans för hälsa” i Örebro i ett öppet brev till den taktsäkra hälsosatsningen vänder sig direkt till individer i dess tänkta målgrupp.
Kan med handen på hjärtat säga att ’Dans för hälsa’ har förändrat mitt liv. Vill verkligen be dig, för din skull, att i alla fall ta dig dit en gång och testa. För mig var det nog det bästa val jag gjort. Du förtjänar den här platsen och den här dansen.”
Angelica Skrindsta, som också har en samordnande roll för aktiviteterna, konstaterar ovanstående som det finaste utlåtande arrangörerna kan föräras.
– Det är oerhört värmande att se dessa ord,
och det visar styrkan i deltagarna själva. Det är för dem vi gör det här.
Finansiellt tryggas projektet av kommunala resurser via elevhälsans verksamhetsområde.
Däri finns också en lika upplysande som framtidsriktad aspekt i att nämnda enhetschef Anna Hellström, skolchefen Johan Svedmark och kollegor på tongivande poster nu testar dansens dynamik i detta format.
– Det är väldigt kul för oss att få prova på det här på riktigt och verkligen känna vad det handlar om, säger Anna Hellström.
Och fortsätter:
– Det finns nog ett potentiellt jätteunderlag för en så här pass viktig aktivitet.
Johan Svedmark instämmer:
– Vi känner att det här är en angelägen del i att göra en satsning på Faluns unga. Och det är en typ av aktivitet som passar många.

Kommun- och regionanställda fyller Yogahuset med dans. Foto: Sonny Jonasson
Vilket i fråga om både koordination, kondition och koreografi åskådliggörs när dagens dansgrupp sätter Alina Devecerskis kaxiga ”Flytta på dej” i brand via svettiga eskapader.
Högt och lågt, vitt och brett, smidigt och snabbt, långsamt och böljande – här ges utrymme för individuell färg i sammanhållen helhet.
Tempostarka moment i dansens gebit möter uppsluppen skuggboxning, och huset närmast vibrerar av något som bara kan tolkas som purt positiv energi.
Anna Hellström bekräftar betydelsen av direktkontakt med träningsformen samt dess många uppbyggande egenskaper.
– En dansbaserad aktivitet som denna kan utgöra en tillgång, något att luta sig emot. Det kan ge ett starkare jag likväl som bättre arbets- och studieklimat.
– Det återstår att se vad som händer i pandemin framöver, men jag tror att den psykiska ohälsan kan komma att öka. Den här dansen kan då ha en viktig roll att spela som motkraft, understryker hon.
Dansinstruktören Charlotta Lindström tar ett helhetsgrepp och betonar det gynnsamma konceptet i att musik möter människa.
– Vi framhåller gärna det här som en frizon, för det är vad det är. Vi brinner för det här, och att få växa tillsammans med Faluns unga är härligt.
Foto: Sonny Jonasson
Foto: Sonny Jonasson
Foto: Sonny Jonasson
Facebook
Nya maxlängden – 34,5 meter fordonståg
"Fotbollen förenar barn och unga"
Borrar efter mineraler: "En spännande tid"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS