Kommunalråd Mats Dahlberg (M), uppmanar Faluns företagare att se om sin egen sfär och vidta snabba åtgärder i tider av motvind. “Det är viktigt att man inte väntar, utan gör vad man kan nu direkt”, betonar han.
Foto: Sonny Jonasson

“Ska försöka förhindra det värsta”

FALUN Agera omedelbart. Hantera nutid. Rusta för framtid. Råd från kommunalråd Mats Dahlberg till Falu kommuns småföretagare. – Då står man bättre rustad när vi kommer ur den här krisen.

Pandemin slår hårt mot ekonomin i flera led.
Kommunens egen verksamhet känner också av den världsomspännande sjukdomens konsekvenser.
Större projekt prioriteras kopplat till angelägenhet, tid och pengar.
– Allt som inte är direkt nödvändigt får man ompröva, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).
Han vidareutvecklar:
– För projekt som redan är igångsatta är målet att slutföra dessa, men man kan få göra nya bedömningar från fall till fall.

Han konstaterar också att den stora prövningen nu hittas inom vårdsektorn. Coronapandemin innebär höga sjukantal hos såväl smittade som personal, vilket är en utmanande omständighet. På daglig basis genomför kommunen avstämningsmöten med krisberedningsgrupp och berörda parter.

På ett ekonomiskt plan beskrivs Falu kommun inte lida kortsiktiga likviditetsproblem, och då man även är en stor beställare av arbeten kan kommunen sporra det lokala näringslivet.
Mats Dahlberg omnämner här potentialen hos dem som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och samtidigt kan ha verksamheten i rörelse.
– Om man är frisk och följer rådande anvisningar har dessa företag en viktig roll i att agera i och ta del av samhället.
– Det vi har gott om i Falun är just små företag, fortsätter han.

Regeringens nyligen spikade finansiella hjälpinsats betraktas av Dahlberg som ett initiativ utan nämnvärt positiva effekter för småföretagarna.
Ett för Falun alltså frekvent förekommande format.
– Nästan enbart större företag har nytta av detta. Det är för krångligt och inte anpassat till små företag. Ytterst få av dem gagnas av denna lösning. Det här är resultatet av en dålig analys från regeringens sida.

Därför har Näringslivskontoret i samspel med Nyföretagarcentrum och deras samarbetspartners sjösatt ett team av experter på området. Tanken är att den nyformade “Företagarhjälpen” ska utgöra kostnadsfri resurs som ger lokala företagare snabba svar.
I nulägets tuffa förutsättningar lyfter Mats Dahlberg värdet av att vara framsynt och proaktiv.
Tidsfaktorn omnämns med eftertryck och uppges ha en nyckelfunktion.
– Det är viktigt att man inte väntar, utan gör vad man kan nu direkt.

Han understryker vikten av att se om sitt hus på alla sätt man kan.
– Det finns mycket att sköta om på den fronten. Som småföretagare bör man använda den här tiden till att söka anstånd, kolla upp juridiska aspekter, sköta förhandlingar, göra avbetalningsplaner och aktiebolag kan behöva upprätta kontrollbalansräkning.
– Om man tänker kreativt och framåt, så står företaget bättre rustat när vi kommer ur den här krisen, betonar Mats Dahlberg.

Kommunalrådet uppmanar härav Faluns företagare att omedelbart anta konstruktiv beredskap.
Han knyter ihop resonemanget i ett lika delar krasst och hoppfullt perspektiv.
– Vi ska försöka förhindra det värsta. Kan vi få bara det näst värsta så är det en framgång i dagsläget.

Facebook
"Vindrutan är alltid större än backspegeln"
Mångmiljonbesparing på kollektivtrafiken

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS