Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Barn. Föräldraskap. Familj
Numera behöver inte Västmanlands ungdomar och vårdnadshavare ta reda på var de ska söka vård för psykisk ohälsa.
Foto: Dreamstime

Ska bli lättare för barn och unga att komma till rätt vård

VÄSTMANLAND. Länets ungdomar och vårdnadshavare behöver inte längre ta reda på var de ska söka vård för psykisk ohälsa. De får hjälp med en första bedömning för att sedan slussas vidare till rätt enhet.

Syftet med den nya funktionen som infördes den 1 mars 2024 är att underlätta för regionens invånare att få kontakt med vården när barn och unga mår psykiskt dåligt.
Arbetssättet ska även bidra till att korta väntetiderna inom specialistvården, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.
– I dag upplever vi att patienter som själva söker vård inte vet att barn- och ungdomshälsan finns och därför söker direkt till barn- och ungdomspsykiatrin. Med den nya ingången så lotsas patienterna direkt till rätt hjälp. Det blir bättre för patienterna och minskar administrationen, säger Tove Marthin, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), i pressmeddelandet.

Den nya mottagningsfunktionen kallas ”En väg in” och finns på 1177. Efter ett telefonsamtal gör erfarna behandlare en första bedömning och lotsar patienten rätt. Det kan vara till en mottagning inom hälso- och sjukvården eller en verksamhet inom kommunen.
När en insats behövs från vården kan patienten i de flesta fall boka en tid för besök direkt.
– Vi vill att barn och unga med psykisk ohälsa snabbt ska få rätt hjälp. Att komma i gång snabbare med insatser gör förhoppningsvis också att man kan undvika att patientens problem förvärras. På så sätt kan våra begränsade resurser räcka till fler, säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för bland annat psykiatri.
– Vi skapar en samlad ingång som kommer att göra stor skillnad för patienter och vårdnadshavare som är osäkra på vart de ska vända sig. Det underlättar också för sjukvården om patienterna direkt kommer till rätt ställe i vården, säger Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för bland annat primärvården.

Den nya, gemensamma vägen in till vården är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomshälsan (BUH), ungdomsmottagningen (UM), hälsa och rehab samt habiliteringen.
Remisser inom vården fortsätter att hanteras på samma sätt som idag. Där har den som skickar remissen redan gjort en professionell bedömning av om vård bör ges inom primärvården (BUH) eller specialistvården (BUP).

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!