ANNONS

Svensk Handel meddelar att stölder, hot och våld gentemot handlare ökar.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Säkerhetschef på Svensk Handel: “Måste bryta negativ utveckling”

DALARNA. Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Detta åskådliggörs i Svensk Handels undersökning “Trygghetsbarometern”, som visar att nästan varannan handlare utsatts för kriminella handlingar den senaste tiden. Ett eskalerande problem som enligt rapporten utgör det största hindret för många företagare inom handeln. – Brottsligheten som drabbar handelns företag blir allt grövre och utvecklingen går dessvärre åt fel håll, säger Per Geijer som är säkerhetschef på Svensk Handel.

Stölder, hot eller våld.
En under sommaren utförd undersökning, av verkställaren Svensk Handel rubricerad “Trygghetsbarometern”, visar tilltagande problem med kriminalitet gentemot handlare.
Siffror uppvisar hur nästan 4 av 10 handlare utsattes för en stöld senaste veckan i anslutning till undersökningen.
Därtill drabbades var fjärde handlare av hotfullt beteende från en besökare kund den senaste månaden.

Svensk Handel konstaterar att det är den näst högsta siffra som registrerats sedan Trygghetsbarometern startade sina mätningar tre år tillbaka.
Säkerhetschef Per Geijer:
– Brottsligheten som drabbar handelns företag blir allt grövre och utvecklingen går dessvärre åt fel håll.
– För många handlare är den växande kriminaliteten och ökade otryggheten det enskilt största hotet mot företagets framtid, säger han i en kungörelse från Svensk Handel.
Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet uppges bekräfta denna bild.

Handeln sticker ut som den bransch där företagen upplever sig mest negativt påverkade av brott och otrygghet. Nästan hälften av handlarna säger sig önska att kommunerna ska prioritera brott och otrygghet i högre utsträckning.
Per Geijer vidareutvecklar:
– På vissa platser är situationen så pass allvarlig att butiker och annan nödvändig samhällsservice riskerar att försvinna. Priset för att driva sitt företag vidare blir helt enkelt för hög. Vi måste bryta den negativa utvecklingen innan det är för sent.

Trygghetsbarometern visar också att de så kallade motvärnsrånen, där hot eller våld används i samband med stöld, fortsätter att öka. I Trygghetsbarometern för andra kvartalet 2021 anger 13 procent av handlarna att de utsatts enbart den senaste månaden.
– Det är en oroande utvecklig, inte minst eftersom vi vet att brotten mot handeln ofta är en inkörsport till grövre kriminalitet, menar Per Geijer.

Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer. Foto: Svensk Handel

Trygghetsbarometern
▪ Mäter handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier. Säkerhetsindex är det sammanfattande måttet på butikernas utsatthet för brott
▪ Under andra kvartalet var nästan varannan handlare (45 procent) utsatta för minst ett av brotten den senaste månaden.
Svensk Handel är en näringslivsorganisation för företag med verksamhet inom parti-, digital- och detaljhandeln.
(Källa: Svensk Handel)

Facebook

ANNONS

ANNONS