ANNONS

Helén Gustafsson, rådgivare och förgrundsfigur vid Nyföretagarcentrum i Falun som nu firat 20 aktiva år i staden.
Foto: Sonny Jonasson

“Otrolig spännvidd bland Faluns företagare”

FALUN. 20 år i fronten för Faluns frisinnade framfart. Från idé till verklighet via målbild och metod. Smått, stort och mycket däremellan. I en lika delar rik, rutinerad och banbrytande företagsflora med lokala förtecken är Helén Gustafsson ständigt på händelsernas insida. – Det har aldrig startats så många företag som under pandemin. Vi har varit i full drift hela tiden, berättar Nyföretagarcentrums välmeriterade rådgivare.

Den finansiella basen i Nyföretagarcentrum ser kommun och näringsliv mötas halvvägs.
Och verksamhetens breda nyttonatur tillfaller också just båda dessa för Falun grundläggande organ.

Attraktion för landsbygd och stadskärna, ekonomi via skatteslantar, grogrund för kreativitet och mänskliga insatser – lokalsamhällets själ färdas nära Heléns dagliga åtaganden.
– Har inte varit med alla 20 åren, men absolut varit involverad i det här rätt länge nu, upplyser en driftig inspiratör tillägnad Falun.

Hon vidareutvecklar kring ett nyligen avlöpt uppmärksammande av två intensiva decennier i Dalarnas residensstad.
– Vi fyllde ju 20 år mitt under pandemin och väntade därför lite med firandet. Nyföretagandet har som sagt varit väldigt positivt under pandemin, både lokalt och i hela landet.
– Generellt kan man se att vi i dag konsumerar fler och fler tjänster, och därför sker mycket inom just tjänstesektorn. Det är en samhällstrend som således också skapar efterfrågan.

Därtill redogör Helén för tydliga rörelsemönster även inom vårdfältet, där privata intressenter tar samtida kliv i att etablera verksamhet.
– Ja, det märks inom flera områden. Psykologer, vårdcentraler och tandvårdsaktörer, exemplifierar hon.
Covidpandemins omfattande paus i sociala kontakter knuffade som positiv, om än tämligen påtvingad, effekt fram den digitala utvecklingen rejält.
Videomöten sker nu i annan utsträckning och smidigare regi än tidigare, vilket av Helén Gustafsson välkomnas som konstruktivt komplement.
– Men visst finns det en självklar styrka i att ses människa till människa när det kommer till att lära känna varandra, nyanserar hon helhetsbilden.

“Under dessa 20 år har drygt 1 500 företag startat och fått stöd av Nyföretagarcentrum”, berättar Helén Gustafsson. Foto: Sonny Jonasson

Nyföretagarcentrum finns representerat på blågul jord från norr till söder. I Dalarna spinner man aktivitetsnystan i 13 av 15 kommuner (Hedemora och Rättvik är i dagsläget vita fläckar på denna karta).
I direkt handlingskraft innefattar Heléns verktygslåda för aspirerande företagare en uppsjö strategier och tillvägagångssätt för att stärka format och bärkraft.
– I tid kan vårt åtagande omfatta från företagets start och tre år framåt. Vi bistår vid start eller köp av företag, rådgivning och mycket annat.
– För blivande och nyblivna företagare har vi också något vi kallar “Club Eget” som är ett forum för både kunskapsutbyte och nätverkande, förklarar hon.

Önskvärt är att den som söker samarbete med Nyföretagarcentrum är förankrade i själva idégodset och hyser en tydlig känsla för vad det är man vill hitta på.
– Här är det vanligt att man är väldigt olika långt kommen. Vissa är redo att trycka på “play” nästan direkt, medan andra har längre startsträcka.
Helén utvecklar rörande sistnämnda kategori:
– Detta gäller inte minst då det gäller innovationer och patent. Då tar det klart mer tid i anspråk. Överlag råder en otrolig spännvidd bland Faluns företagare och jag har fått följa många spännande företagsresor genom åren.

Hon åskådliggör en i siffror målande beskrivning av ständigt högfrekventa förehavanden.
– Under dessa 20 år har drygt 1 500 företag startat och fått stöd av Nyföretagarcentrum. Alltifrån de minsta livsstilsföretagen och vidare till de som omsätter över 100 miljoner kronor.
Utöver ett visst temposkifte inom vårdföretagandet märks enligt Helén i nuläget även fortsatt frammarsch för e-handelns näringsidkare.

I sin roll som rådgivare äger hon kännedom om ofta förekommande parametrar som påverkar start, styrfart eller eventuell stagnation för idésprutor och entreprenörer.
– Av de som kommer till mig startar sedan cirka 30 procent egna företag, berättar Gustafsson som sedan många år tillbaka själv är egenföretagare.
Och fortsätter:
– Faktorer som spelar in och bör tas i beaktande är exempelvis investeringar i tid och kapital samt riskanalys. Inte sällan handlar också mycket för en aspirerande företagare om tajming.

Nyföretagarcentrums rådgivare Helén Gustafsson hyser goda framtidsförhoppningar om det lokala drivet och konstaterar en smältdegel som upplevs givande. Foto: Sonny Jonasson

I syfte att spetsa till såväl taktik som stundande ruljangs gentemot marknad och målgrupp framhåller Nyföretagarcentrum flertalet välriktade grepp.
Däribland putsning, vässning, förbättrande formateringar och formuleringar.
Av företag fostrade i symbios med Helén uppvisar i dag hela 84 procent av dessa en aktiv livslinje tre år efter bildandet.
Närande nummer som Nyföretagarcentrum i Falun ämnar bibehålla och hoppas utveckla i än högre grad.

Helén Gustafsson poängterar också en förhoppning att de många verksamheter som etablerats under pandemin rotar sig och blir beständiga.
I nästa andetag konkretiserar hon sin tillika Nyföretagarcentrum i Faluns främsta föresats i samtliga förehavanden.
– Tycker att det genomgående ser ganska bra ut nu. Och vårt mål är just att bidra till att skapa livskraftiga, hållbara företag i Falun.

Facebook

ANNONS

ANNONS