ANNONS

Sverige har i dag mer än 100 000 hemlösa utekatter. Nu önskas lagstadgad kastrering för att få bukt med problemet.
Foto: Dreamstime

Önskar lagstadgad kastrering av utekatter

FALUN/DALARNA. Sverige har i dag mer än 100 000 hemlösa katter. Främsta orsaken är okontrollerad förökning till följd av bristande kastrering av utekatter. ”Borde det vara straffbart att inte kastrera utekatten?”, anför nu försäkringsbolaget Svedea.
Man framhåller att man önskar påföljder för de som ignorerar Jordbruksverkets regler om att kattungar ska vara planerade.
Dessa allmänna råd lyder ”katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”.
Råd tänkta att förtydliga kattägarens ansvar.
Försäkringsbolaget betraktar råden som förvisso goda, men att efterlevnaden av dessa är hart när omöjlig att granska.
Därtill, inflikar man, saknas påföljd om djurhållaren inte vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Odd Einar Bruem är chef för företagets djurförsäkringar.
– Att vi har fått tydligare regler vad gäller djurägares ansvar och kompetens är jättebra. Men vi vill gå längre än så, meddelar han.
– Dels vill vi se ökade resurser för att kolla att reglerna efterföljs, dels ser vi gärna kännbara påföljder för de djurägare som missköter sig.
Som hemlösa katter avses de som föds i det fria samt de som kommer bort från sina ägare.
En lag om märkning och ägarregistrering sägs ha efterfrågats länge. Denna ska öka möjligheten att återföra katten till sitt hem.
Och i september lämnar regeringen in en proposition om just märkning och registrering av katt till riksdagen.
– Märkning och ägarregistrering blir en förstärkning av det ansvar som åligger en djurägare och kommer förhoppningsvis att leda till att färre oplanerade kattungar föds ute, säger Odd Einar Bruem.
Man omnämner också nyligen genomförda ”Hemlösa djurs dag” samt att företaget skänkt medel till Katthjälpen Strömstad och Djurskyddet Örnsköldsvik, och detta i from av Svedeas katthemsbidrag.
Katarina Breiner, föreningen Hemlösa katter i Helsingborg/Skåne, kommenterar ett problem av lokal, regional och nationell natur.
– Av de katter vi förmedlar är ungefär 90 procent förvildade och har fötts ute. Vi har märkt en kraftig ökning av hemlösa katter det senaste året, sannolikt till följd av att många skaffat katt under pandemin men inte tagit fullt ansvar.
– Katthem och föreningar arbetar med knappa resurser, så Svedeas initiativ är välkommet, säger hon.
Facebook

ANNONS

ANNONS