ANNONS

Under 2018 dog 11 personer, 79 skadades svårt och 486 skadades lindrigt i dalatrafiken. I januari miste ytterligare en människa livet längs länets vägar.
Foto: Sonny Jonasson

Ökad trafik har lett till högre olyckstal

DALARNA Trafikolyckorna ökar. 2018 skördade vägarna avsevärt fler offer än föregående år. Den tråkiga trenden gäller hela landet.

För Dalarnas län visar siffrorna 11 döda, 79 svårt skadade och 486 lindrigt skadade i trafiken under fjolåret. Sett till hela landet miste 325 personer livet i trafiken under 2018.
En nedslående utveckling jämfört med 2017, då antalet om 253 döda var det lägsta på många år.
Transportstyrelsens statistik åskådliggör också att det under december månad omkom 20 personer fler än under samma månad 2017.
31 döda nationellt, varav 1 i Dalarna, markerar januari 2019. Förra året var siffran för Dalarna 0, och för hela landet 13, under samma månad.

Tobias Lundberg arbetar på Assistancekåren i Falun/Borlänge. Företagets lyftstarka fordon och tillhörande förare hanterar tillbud längs regionens vägar och har viss inblick i klimatet i länets trafik.
– Tillbuden längs vägarna är av många sorter, exempelvis är avåkningar och viltolyckor vanliga.
– Jag har inte statistik för vårt område just nu, men en känsla är att det generellt kanske är aningen färre allvarliga olyckor, sett till helheten.
Den tilltagande olycksstatistiken bedöms av ämneskunniga vara relaterad till bland annat hastighet, nykterhet, förarbeteende och mängden fordon på vägarna.

Tobias Lundberg:
– Det råder i dag en högre koncentration av trafik ute på vägarna och inne i städerna, vilket inte minst märks i anslutning till de större städerna i länet. Det är ett högre flöde av såväl personbilar som lastbilar, och när trafiken ökar, ökar också antalet olyckor.
Han tillskriver vissa av vägarna och de nyare bilarna förbättrade egenskaper.
– Både vägarna och bilarna blir säkrare, och att det skapas fler vajerräcken vid mittremsan kan minska frontalolyckorna, förklarar han.

För Lundbärgarna – vars totala mankraft är åtta till antalet – är det fullt upp under dygnets alla timmar.
De två senaste årens rejäla vintrar bidrar till arbetsbelastningen.
– Däremot är det inte säkert att mycket snö hänger ihop med fler olyckor. Dock har vi många åtaganden som rör de tekniska bitarna som kommer med vintern. Bilar som lägger av och blir stående eller inte startar alls, belyser Tobias Lundberg.

Den massiva bärgaren med namnet Rotatorn klarar tunga, svåra bärgningar, och är som ett av tre fordon i sitt slag i Sverige frekvent efterfrågat.
– Främst i länet men vi har någon gång varit så pass högt upp som till Sundsvall, säger Tobias Lundberg.
– Förekomsten av den här bärgartypen blir vanligare både nere i Europa och i USA, och det går nog åt det hållet även här.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 09 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS