ANNONS

Anders Skogqvist, projektledare, och Magnus Karlsson som är chef för Däckcenter i den nyinflyttade anläggningen på gamla Myranområdet. “Här inne förvarar vi däck till 4 500 bilar, och varje bil har ju fyra. Det blir en del”, skrattar Magnus Karlsson i en korridor centralt belägen i en gummidjungel av storvulna mått.
Foto: Sonny Jonasson

Nyinflyttade bilbjässen efter 67 år i Haraldsbo: “En dröm som blir verklighet”

FALUN Nu har Rolf Ericson Bil-familjen flyttat. Efter 67 år i Haraldsbo. Biljättens nya hemman är en ultramodern dubbelpjäs på Kolonnen. Och en dröm som blir verklighet.

– Att få bygga något nytt i Falun har varit Rolfs stora önskan ända sedan 1992, berättar projektledaren Anders Skogqvist.

Det är en historia om bilar, nya tider, en bransch i fundamental förändring.
Det är även lokalt rotade berättelser om en omfattande flytt, flera års planering och 150 miljoner kronor.
Mest av allt är det dock en kollektivt förverkligad strategi.
Falufalangens högkvarter längs Lugnetleden är andra akten i ett livsverk.
– De senaste 5-6 åren har det varit skarpare läge i hela processen, och cirka 4 år rent praktiska förehavanden i flera olika etapper. Det känns otroligt kul och faktiskt även lite overkligt att nu äntligen vara på plats, säger projektledaren Anders Skogqvist.

I samklang med mångtaliga kollegor regisseras nuet i hjärtkammaren på Kolonnen, och företagets vener är också förtöjda i Borlänge samt Mora.
Den i flera huskroppar och stationer – i korta termer biltvätt, bensinmack, bilhall, däckcenter – uppförda visionen har pålarna försänkta i 50 000 kvadratmeter på Myranområdet i Falun.
Marken förvärvades från Försvarsmakten, och har sanerats på såväl föroreningar som ammunition från tiden då militärens skjutövningar landade föremål med sprängkraft just här.
– Det är en speciell flytt på många vis, då man ända sedan invigningen 1953 hållit till i Haraldsbo, förklarar Anders.

Och fortsätter:
– En av våra nya byggnader innehåller bland annat däck- och skadecenter, och den har varit öppen i snart ett år. Den andra ger tak åt bilhall, verkstad, kontor och mycket annat. Här slog vi upp portarna den 24 augusti.
Han redogör för en omlokaliseringsprocess som krävt många flyttlass av voluminös karaktär.
Och att de sista stora etapperna skedde på bara några dagar. Stora förändringar på kort tid, vars efterdyningar kan ta ett tag att till fullo omfamna.
– Ja, vi stängde den gamla verkstaden under torsdag och fredag innan flytt, som sedan genomfördes under veckoslutet.
– Det var en väldigt speciell helg, minst sagt. Det kommer nog även infinna sig en lustig känsla den första tiden man åker till jobbet. Har ju liksom styrt bilen mot samma destination i över 30 år nu, skrattar Anders Skogqvist.

Nya boet har försetts med maskineri menat att vara hyggligt mot både yttre och inre miljö.
Anders upplyser att glasfasaden är optimerad för att ge gynnsamma ljusförhållanden för medarbetarna, och fjärrkyla kirrar behagligt luftrum. Ljudabsorbenter håller å sin sida akustiken på hälsosam nivå och lyftar samt tillhörande verkstadsmateriel sätter de anställdas ryggar, leder och labbar i framsätet.
– Vi har även väldig nytta av vad jag tror är Faluns näst största solcellspark uppe på taket.
Den för sinnebilden något oortodoxa inramningen med skonsamt surr och samtalsnivå styr tankarna åt fyrhjulslaboratorium snarare än traditionell verkstad.
Mer framtidsfabrik och mindre “Roy & Rogers mack”, om man så vill.

Men det har också kostat därefter.
– Vi har nog en av landets modernare anläggningar, och det har givetvis krävt investeringar. Vi har gjort mycket research, sett oss omkring för att inspireras och har jobbat mycket med våra arkitekter. Men det måste få kosta för såväl de anställdas som varumärket och verksamhetens bästa.
– Allt hänger ihop. Och att få bygga något nytt i Falun har varit Rolfs stora önskan ända sedan 1992, förklarar Anders Skogqvist.

Det totala kontodebiteringen visar alltså cirka 150 miljoner kronor, inklusive markaffär och byggprojekt. Anders bär i dag även insikt hur ett halvår av internationell coronakris ansätter fordonsaktörer.
– Det har märkts mest på nybilsförsäljningen. Den begagnade marknaden har dock rullat på ungefär som vanligt. Det har varit kännbart, men vi rider ut stormen.
För bilbranschens samtid och framtid spår han intensiv utveckling såväl som utmaningar.
– Ja, vi kommer att få se stora omställningar. Inte minst gällande hur bilarna ska drivas och hur man hanterar det ur resurs- och miljösynpunkt.
– Upplever att vi än så länge bara är i ena hörnet av vad som kommer att förändra hela branschen, betonar Anders Skogqvist.

Och ser sig om, tar in det nya. Arkiverar varsamt det gamla i ett tankarnas fotoalbum. Vars bilder vittnar om vetskap vad 67 långa år av arbete, liv och drömmar inneburit för att realisera en ny verklighet.

Ni är ett stort företag med stor omsättning, stor personalstyrka. Stämningen tycks dock påtagligt otvungen. Är det en betraktelse med verklighetsförankring?
– Jag vill tro det. Vi har i mångt och mycket en historia av att känna oss som ett familjeföretag, ända sedan Falu Motor-tiden.
– Jag har jobbat här i 35 år och inte ångrat mig en dag.

Facebook

ANNONS

ANNONS