Rättskemiskt analysarbete vid Rättsmedicinalverket.
Foto: Pressbild

Nya siffror om förgiftningsdödsfall

FALUN/DALARNA. Rättsmedicinalverket presenterar siffror som visar minskat antal förgiftningsdödsfall. Dock konstaterar man fortsatt många fall med oxikodon och buprenorfin. – Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioider som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog.
Under 2021 minskade antalet dödsfall som kan härledas till förgiftningar till 723.
Detta utgör en minskning från 781 fall året innan. Antalet heroinrelaterade dödsfall minskar, men samtidigt fortsätter alltså dödsfall kopplade till opioiderna oxikodon och buprenorfin att vara på hög nivå.
Dessa slutsatser presenteras via ny statistik från Rättsmedicinalverket, och denna statistik redovisas årligen.
Denna visar de vanligast förekommande läkemedel eller droger som ensamt eller i kombination med andra substanser bedömts varit bidragande till att personer avlidit.
Sammanställningen utgår från obduktionsärenden där det genomförts rättskemiska analyser och där läkemedlet eller drogen i fråga har kunnat påvisas i blod vid analyserna.
Bedömningen av vilka läkemedel eller droger som varit bidragande till förgiftningen är i sin tur baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten.
I sammanställningen för 2021 års obduktionsärenden visas bland annat följande:
❚ Det totala antalet förgiftningsdödsfall har minskat (från 781 för år 2020 till 723 för 2021)
❚ Dödsfall där heroin bedömts ha orsakat dödsfallet har minskat från 95 till 67 mellan samma år
❚ Sammanställningen visar att oxikodon och buprenorfin är de vanligaste läkemedlen vid förgiftningar med dödlig utgång
Oxikodon och buprenorfin är smärtstillande preparat, men buprenorfin används även vid behandling av opioidberoende.
Carl Söderberg är rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.
– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall, förklarar han i myndighetens kungörelse.
– Den höga förekomsten av opioder i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar såväl som i resten av Europa.
Facebook

Populärt på webben