ANNONS

Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet lyfter nu träningsprogrammet “Judo4Balance”, som ska bidra till bättre fallkompetens och minska skadorna vid halkolyckor.
Foto: YMR/Le Studio

Ny forskning: Bättre fallteknik minskar halkskador

FALUN/DALARNA Med halkan kommer fallolyckor. Statistik visar att det årligen omkommer fler människor i fallolyckor än i trafikolyckor, drunkning och bränder sammantaget.

Ny forskning från Högskolan Dalarna sätter nu fallteknik i fokus.
Slutsatsen – ju bättre man ramlar, desto bättre klarar man sig.
– Träningsprogrammet är optimalt utvecklat för att minska risken för skador vid fall, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet lanserar alltså ett praktiskt utbildningsgods med påtagligt välmenande ramverk.
I ett forskningsprojekt har 79 anställda på olika arbetsplatser fått träning i konsten att ramla rätt. Träningsprogrammet bär namnet “Judo4Balance”, och är således inspirerat från kampsporten judo.

Deltagarna har tränat styrka, balans och lärt sig fallteknik.
När forskare tog en närmare titt på det hela upptäcktes att ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkom tydliga och mätbart positiva effekter hos deltagarna.
Michail Tonkonogi:
– Vi har sett slående resultat, deltagarna får ökad fallkompetens, blir starkare och får bättre balans. På så sätt minskar kända riskfaktorer för fallolyckor.
– Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för att minska risken för skador vid fall, utvecklar han i en för årstiden och hälsofrämjande åtgärder välriktad kommuniké.

I ett ekonomiskt perspektiv framhålls fallskador årligen kosta samhället nästan 26 miljarder kronor. Och trots förebyggande insatser i den fysiska miljön bedöms trenden i sammanhanget inte peka åt önskat håll.
Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. 7 200 fallolyckor inträffar utomhus varje år och 2 500 av dem sker på väg till eller från arbetet.
Fallskadorna sägs ofta innebära stort personligt lidande; att ett mindre fall, som bruten handled, kan leda till livslång invaliditet.

Härav betonas att kunskap om just fallteknik kan göra stor skillnad för den enskilde.
På judo.se upplyser Svenska Judoförbundet om träningsprogrammet som skapats i samverkan med Michail Tonkonogi.
– Judo4Balance är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut, där samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer.

Fakta – “Judo4Balance”

  • Träningsprogrammet beskrivs som ett samarbete mellan Afa försäkring, Svenska Judoförbundet och Högskolan Dalarna.
  • Alla arbetsplatser som har kollektivavtal är försäkrade av Afa försäkring och har möjlighet att ansöka om kostnadsfri fallträning till arbetsplatsen.
  • Via initiativtagarna informeras också att det i skrivande stund pågår ett projekt i att skapa coronaanpassade träningar.
  • Svenska Judoförbundet tillhandahåller ytterligare information på sin webb.
  • För djuplodande närkamp med forskningsstudien är dess officiella titel “Health promotion and prevention: The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults”.
    (Källa: Högskolan Dalarna).
Facebook

ANNONS

ANNONS