ANNONS

Förskolebarnen vid Sandsberg och Träflaskan uppvisar stor nyfikenhet på skogens alla småkryp, och inhämtar gott om nya kunskaper via användandet av wifi-mikroskop och förstoringsmaskineri.
Foto: Sonny Jonasson

Nästa generation naturvetare på spännande småkrypssafari

SUNDBORN. Nu har samtliga kommunala förskolor besökts av pedagogiskt riktade NT-utvecklare. Faluns framtid spirar nära naturen. På en lika somrig som spännande och lärorik agenda står småkrypssafari och upptäckarstund. – Ett väldigt populärt inslag i att öka intresset för naturvetenskap och teknik, berättar Naturskolans Evis Engman.
I ett grönskande, lummigt inramat skogsbryn är förskolorna Träflaskan och Sandsberg på rafflande äventyr i moder naturs sommarfamn.
Den Sundbornska idyllen är dagen till ära skådeplats för livligt lärande för livet.
Där till storleken små men till energi och nyfikenhet stora individer skapar relation till flora och fauna.
Förskolebarnens upptäckarstund är regisserad av Falu kommuns naturskola och finansierad via Ljungbergsfonden.
– En medveten satsning och det här är tredje och vad vi i nuläget vet sista sommaren för just det här projektet, upplyser Evis.
Och utvecklar gällande dylika initiativ även för andra årskurser.
– Naturskolan har olika teman för olika åldersgrupper i skolorna. Bland annat teman inom jordbruk, skogsbruk, sjöar och även världsarvet som ju har stark Falukoppling.
Evis Engman och kollegan Anna-Karin Axellie är för ändamålet genuint pålästa naturskolepedagoger som agerar NT-utvecklare, där ”NT” står för naturvetenskap och teknikvetenskap.
I år har de bland mycket annat också tittat närmare på humlornas viktiga funktion som pollinerare för att främja frukt- och bärskördar.
– Det här är vårens och sommarens sista besök ute hos barnen, nu har vi varit i alla kommunens förskolor, förklarar hon ett både omfattande och i dubbel bemärkelse belönande projekt.
– Det är otroligt roligt att på nära håll se hur engagerade barnen är, hur spännande de tycker att det är att lära sig mer om naturen, fortsätter hon.
Syftet står häri stadigt i en ambition att uppmuntra barnens intresse för naturvetenskap och teknik.
Juniorernas skogsäventyr präglas av såväl krypande, flygande, krälande och surrande fenomen.
Och som redskap för att granska dessa används ett wifi-mikroskop. Appar som ”Seek” kommunicerar med kameran i mobilen, paddan eller datorn och vips dyker data och artnamn upp på skärmen.
Därtill har man också en så kallad förstoringspuck som zoomar in djuret och ger en upp till 80 gånger tydligare bild.
Upptäckarna på Sandsberg och Träflaskan går denna dag öga mot öga med ett helt gäng skogsvarelser.
Inhämtning och undersökning pågår för fullt när plötsligt ett illvrål fyller luftrummet:
– Oh, my Lord!
Utbrister ett av barnen vars tonala omfång bevisas imponerande starkt.
Orsaken är att en av de på nära håll mikroskopgluttade krumelurerna beslutar nyttja sin flygförmåga och därav fladdrar loss i ett överraskande ärevarv mitt framför nyllet på exalterade små naturvetare.
Skrattsalvorna ekar mellan träden och sätter guldkant på en redan uppsluppen, vetgirig stämning där kunskapskapitalet skjuter i höjden och skogsfynden är många.
Förskolebarnen samlar varsamt in och skärskådar växtsteklar, krabbspindlar, myror och larver.
Krabater som tillhör artfamiljer som blötdjur, spindeldjur och insekter.
Förskolepedagogerna Eva Darlöf och Jennifer Dahlin vidimerar att den här dagen är av barnaskaran synnerligen efterlängtad.
– De har peppat för det här hela veckan, och det är verkligen ett perfekt upplägg för dem att få upptäcka och undersöka naturen, framhåller Jennifer.
Hon konstaterar också förskolornas närhet till äng och skogsglänta som en stor tillgång.
– Vi har fantastiska omgivningar här och vi går ofta på utflykt tillsammans.
Via penslar, små spadar och burkar fortgår med försiktighet de unga utforskarnas eskapader i småkrypens rike.
– Titta vilken liten snabbfotad liten en, recenserar Eva Darlöf och gör barnen sällskap i att hantera de senaste skogsfynden.
Därtill fungerar ett gammalt hederligt paraply som utmärkt ”håv” för att forsla bevingade och flerbenta skapelser till Evis undersökningsstation för vidare insikter om insekter.
Evis Engman överräcker vid äventyrets slut boken ”Småkryp på land” till de båda förskolorna, och upplyser att man sökt ekonomiska medel för att köpa in fler exemplar av de uppskattade wifi-mikroskopen.
Om detta går i lås får varje rektor vid kommunala förskolor tillgång till två mikroskop som förskolor i respektive rektors ansvarsområde kan turas om att boka.
– Det här känns både meningsfullt och som ett viktigt inslag i förskola och skola, säger Evis.
– Man får sig även en härlig dos energi vid varje besök, det är full fart mest hela tiden, skrattar hon och inflikar att även Faluns fria förskolor gärna kan höra av sig för att boka in ett besök av NT-utvecklarna.
Varpå hon styr stegen tillbaka mot ”civilisationen” i symbios med Jennifer, Eva och somrigt sjungande förskolebarn.

Och solen skiner över Sundborn och Faluns yngsta kunskapsambassadörer.

Foto (samtliga bilder): Sonny Jonasson
Facebook

ANNONS

ANNONS