Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.
Foto: Sonny Jonasson

Sjukvårdsteam för de äldre och sköraste

DALARNA Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård.

– Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats, säger Gunilla Franklin, 1:a linjens chef vårdcentralen Tisken.

Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.

– Det här ger en ökad trygghet för de äldre och sköraste patienterna. Det underlättar hemskrivningar från sjukhuset och förhindrar inläggningar och onödiga transporter, säger Gunilla Franklin.

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge är ett samarbete mellan Region Dalarna, Unicares vårdcentraler, Falu kommun och Borlänge kommuns hemsjukvård. Mobila teamet finns tillgängligt helgfria vardagar dagtid.

– Multisjuka och sköra patienter ska inte behöva bollas runt mellan regionens vårdinrättningar och den kommunala omsorgen. Därför är det en prioriterad fråga att utveckla mobila team i samverkan med länets kommuner, för ett tryggt och samlat omhändertagande, och till gagn för de allra sköraste patienterna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso – och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Det mobila teamet Falun-Borlänge:

  • Stöttar bland annat hemsjukvård, ambulans, särskilt boende/vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende.
  • Kan anlitas av slutenvården för att förkorta patients vårdtid på sjukhus.
  • Kan bistå med kortare medicinska insatser i hemmet efter utskrivning.

·         Teamets bil är utrustad med medicinteknisk utrustning som till exempel: EKG, defibrillator, pulsoximeter, bladderscan, doppler, våg, Optichamber med mask, provtagningsmaterial och vissa läkemedel.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS