ANNONS

Mary Juusela har grundat det sociala företaget Lika Olika, vars metod ger skolor verktyg att ge en positiv förändring vad gäller bland annat respekt, tolarerna, stärkt självkänsla och ett ökat civilkurage. Här föreläser hon för elever på Vasaskolan i Hedemora
Foto: Pär Sönnert

Miljon satsas på socialt projekt för högstadieelever

SÖDRA DALARNA. Under tre år kommer eleverna på högstadieskolorna i Avesta och Hedemora att jobba med socialt samspel och bemötande. Metoden som används kallas för Lika Olika.

Projektet finansieras av Södra Dalarnas Sparbank.
Projektet Lika Olika kommer att pågå i tre års tid och riktar sig till eleverna på högstadieskolorna i Avesta och Hedemora kommun.
– Annaskolan och Olympicaskolan är dock två så pass små skolor att vi har bjudit in alla elever därifrån. Vi vill ge eleverna möjligheten att ta del av detta, säger Therese Oljans Backlin på Södra Dalarnas Sparbank, som satsar en miljon kronor på projektet.
– Vi vill satsa på långsiktiga projekt. Och det här är ju frågor som är viktiga inte bara i skolan utan på alla arbetsplatser och i hela samhället, säger Therese Oljans Backlin.
Lika Olika ger skolan verktyg att ge en positiv förändring vad gäller bland annat respekt, tolerans, stärkt självkänsla och ett ökat civilkurage. Mary Juusela har grundat Lika Olika, vars metod innefattar både elever, lärare och vårdnadshavare.
– Det här är ingen “quick fix” och därför är det viktigt att det jobbas långsiktigt med detta. Det är ett hårdare klimat för ungdomarna i dag med internet, där konversationerna och mobbningen aldrig tar slut. Forskning visar att empatin hos barn har minskat rejält. Om vi inte har ett bra bemötande mot varandra så har vi ingenting, säger Mary Juusela.
Tre av högstadieeleverna på Vasaskolan i Hedemora som lyssnade på Marys föreläsning om Lika Olika var Nigar Jamal, Neo Bäcklin Eriksson och Dennis Sabriev. De kände igen mycket av det som togs upp.
– Det ger ett bättre perspektiv. Jag såg på några av de som förut har sagt taskiga saker att de verkade ångra sig, säger Nigar Jamal.
– Telefonerna plingar ju hela tiden med meddelanden. Och det är lätt att vara kaxig bakom en skärm, säger Neo Bäcklin Eriksson.
– Jag har själv blivit retad och kände igen det här med att man tar på sig en mask, för att inte visa att man blir ledsen, säger Dennis Sabriev.
Skolpersonal lyssnade också på Mary Juuselas föreläsning.
– Det blev en ögonöppnare för oss. Det är viktigt att det här inte stannar vid en föreläsning, utan att det är ett projekt som löper över tre år, tycker Sten Hårdbåge, mentor på Vasaskolan.
– Om man bara tänker säga taskiga saker så är det bättre att vara tyst. Jag hoppas att vi vuxna reagerar och säger ifrån när någon säger något som inte är OK, säger Kicki Olhans, förstelärare på Vasaskolan.
I Avesta kommun jobbar Domarhagsskolan, Åvestadalskolan och Johan-Olovskolan med projektet och i Hedemora kommun är Annaskolan, Olympicaskolan och Vasaskolan med.
– Skolorna kommer att jobba vidare med detta på egen hand. Jag är här för att sätta ord på det och för att ge nya perspektiv. Jag vill berätta för eleverna att det är starkt att visa sig svag. Och det här är som sagt viktigt i hela samhället, man ska få ett lika bra bemötande i skolan som när man är och handlar, säger Mary Juusela.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, v51

Facebook

ANNONS

ANNONS