ANNONS

Vivi Båvner är utvecklingsledare i Leader Bergslagen som ska köra igång 2023. Norberg är en av tio kommuner som ingår i området.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Leader Bergslagen lägger grund för bygdeutveckling

Leader Bergslagen arbetar för landsbygdens utveckling i tio kommuner och Norberg är en av dessa. Norbergsbon Vivi Båvner är utvecklingsledare och har haft fullt upp med att ta fram en program- och utvecklingsstrategi.

– Men nu är det inskickat till Jordbruksverket och kommer att sjösättas 2023. Det här kommer att resultera i nya möjligheter för företag och föreningar, säger hon.

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och förutsättningar. Under hösten har Vivi Båvner och övriga arbetat med en strategi för att kunna ta del av EU:s landsbygdsfond som delas ut 2023.
Leader Bergslagen består av kommunerna Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Även om det inte finns några pengar än går det att skicka in projektidéer redan nu via en idéskiss på hemsidan.
– Vi kommer att ta tillvara idéer från företag och föreningar som kommunen kan vara med och stötta. Men det förutsätter att man uppfyller kriterierna för att driva ett EU-projekt, säger Vivi Båvner.
Hon konstaterar att det har varit många möten som gett möjlighet att påverka strategins framtagning.
– Det har främst varit digitala möten och det har varit en fördel då alla har kunnat delta oavsett geografisk tillhörighet.

Leader ger möjlighet att skapa nya projekt och det kan handla om varierande satsningar. För att få finansiering till att utveckla sin by eller förening gäller det att hitta något nytt som inte finns sedan tidigare.
– Tanken med Leader Bergslagen är att utveckla kultur- och fritidsverksamheter. Nu är behovet av mötesplatser än större för att komma ur ofrivillig ensamhet. Det behövs mer aktiviteter och det vore kul om föreningslivet gick samman med studieförbunden och satsade.
I Leader Bergslagens vision har tre insatsområden lyfts fram; att främja entreprenörskap, förbättra levnadsvillkoren för de som bor i Bergslagen och att värna om naturen.
Föreningslivet är nog så betydelsefullt och förutom att det berikar fritiden är det viktigt för driften av fotbollsplaner, skidspår, lekplatser med mera.
Inom utvecklingsområdet entreprenörskap finns en tydlig önskan om satsningar inom turism, naturturism, fiske och friluftsliv och att utveckla områdets besöksmål.

– Det finns ett behov av att marknadsföra historia som inte har sammanställts och delats än, säger Vivi Båvner.
Det har varit ett intensivt och utdraget arbete med att ta fram en strategi och Vivi Båvner har både utbildning och erfarenhet sedan tidigare.
– Jag har en master i miljövetenskap och kommunikation och jag jobbade med EU:s Leaderområden förra omgången, 2007-2014. Jag har också jobbat som folkhögskolelärare och läst pedagogik.
Vivi Båvner har jobbat med landsbygdsutveckling tidigare och var projektsamordnare för ett omställningsprojekt där flera byar genomförde miljöprojekt. Bland annat gjorde en förening en förstudie om att sätta upp solpaneler på ett skoltak i Lindesberg, något som också genomfördes.
Det här med sol och värme är också något som hon älskar.
– Tänk att kunna odla avokado och mango. Egentligen är jag hela tiden på väg till Amazonas för att jobba med landsbygdsutveckling. Det var min tanke innan jag träffade maken och vi fick barn.
Vivi Båvner gjorde sin kandidat och magister i Tanzania respektive Thailand. Hon har också läst en utbytestermin i Spanien och talar flytande spanska.
– Men jag har finska rötter även om jag är född i Sverige. Mina föräldrar emigrerade från Finland till Sverige på 1960-talet och nu bor de i Spanien.
Inom kort kommer Vivi Båvner med familj att bosätta sig i Spanien under ett år för att kunna hjälpa föräldrarna. Vivi och Nils Båvner har två barn, åtta och tio år gamla, och de är pepp på att flytta.
– Vi flyttar inom en snar framtid så att vi är hemma igen när det är dags att köra igång Leader 2023.

Regionala utvecklingsstrategier
Resultatet av behoven i de regionala utvecklingsstrategierna för Västmanland, Örebro och Dalarna.
Ekonomiska – att utveckla Bergslagens natur- och kulturhistoriska platser. Att utveckla besöksnäringen samt annan företagsamhet, att främja cirkulär konsumtion och resurseffektivitet.
Sociala – att öka utbudet och deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter. Öka tillgänglighet avseende infrastruktur och tjänster.
Miljömässiga – att öka kunskapen om Agenda 2030 och agera enligt de globala hållarhetsmålen samt att värna Bergslagens natur.

Facebook

ANNONS

ANNONS