ANNONS

Landshövding Ylva Thörn sammanfattar året som gått.
Foto: Veronica Rigtorp/arkiv

Landshövdingen summerar det gångna året

Länsstyrelsen i Dalarna har haft ett hektiskt år i pandemins spår. Redan i januari insåg man att detta skulle bli något stort.

– Året som gått, har varit ett mycket annorlunda år. Den globala pandemin som även nådde Dalarna har påverkat vårt län på många olika sätt och stått i fokus för nyhetsrapporteringen under större delen av året. Men mycket annat har också hänt, säger landshövding Ylva Thörn, när hon summerar året.
Det har varit både positiva och utmanande händelser.
– Redan i januari förstod vi att detta skulle bli stort. Vi är vana med stora händelser, som översvämningar och inte minst de stora skogsbränderna. Genom dessa har vi utvecklat vårt krishanteringsarbete, som vi har haft nytta av under det här året.
– Vi har klarat utmaningen bra.

Länsstyrelsens vision är “Tillsammans för Dalarnas framtid” och det tycker landshövdingen har genomsyrat arbetet under året, mer än någonsin, genom pandemin. Då man tagit till sig nya arbetssätt delvis genom pandemin.
Året har präglats av coronapandemin, men mycket annat har också hänt.
Framför allt har länsstyrelsen fått många regeringsuppdrag, som till exempel att hantera omsättningsstöd, hyresstöd och att hjälpa regionen med tillgång till skyddsutrustning.
– Uppdrag som är viktigt för människorna som jobbar här i länet.
Även gränslänet Dalarna har fått utveckla sitt samarbete med Norge, för att hålla jobbpendling, transporter och annan gränstrafik igång.

Högljudd musik från ungdomar som pågår på flera orter i länet, så nattsömnen störs för boende, har resulterat i att länsstyrelsen har uppvaktat inrikesminister Mikael Damberg i frågan angående att se över ordningslagen.
Det gamla utsiktstornet i Siljansnäs är undermåligt och nu har länsstyrelsen beslutat att bygger nytt torn, vilket Ylva Thörn är extra viktigt när nu så många söker sig ut i naturen.
Länsstyrelsen har också varit med som rådgivare och medfinansiär av renoveringen av Kristinekyrka.

Hållbar vindkraft är ett av länsstyrelsens projekt.
– Den är omdiskuterad, men en energikälla vi behöver för att klarar omställningen, och vi jobbar med bredd, säger Ylva Thörn.
Här tar man fram arbetsverktyg om vad som behöver göras, som till exempel att transparans och tidig dialog med medborgarna är viktigt.
– Vi behöver vindkraften framöver.

Digitaliseringen i samhället är andra frågor på länsstyrelsens bord genom “Uppdraget Betaltjänster”. Där har de haft draghjälp av pandemin, då befolkningen tagit ett stort steg in i detta nya landskap. Folkets betalmönster har ändrats och fler använder digitala betalsätt och handlar på nätet. Men fortfarande finns en grupp som det begränsande.

Ylva Thörn berättar att hon träffade en grupp pensionärer som upplevde att det till exempel var krångligt att köpa en bussbiljett.
Själv saknar hon mest under året, alla möten med människor, företagsbesök och annat hon normalt utför i sin tjänsteutövning, som inkluderar möten med länets befolkning.
Framåt hoppas hon på ett kommande år, där vaccinering genomförs och samhället åter öppnas upp.

Facebook

ANNONS

ANNONS