ANNONS

Region Dalarna erhåller närmare 4,5 miljoner att fördela till de tolv verksamheterna i kultursamverkansmodellen, där bland annat Dalateatern, Dalarnas museum och Bild och form ingår.
Foto: Pär Sönnert

Kulturverksamheter delar på 4,4 miljoner

DALARNA. Vid kultur-och bildningsnämndens sammanträde beslutades om fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet. Region Dalarna erhåller 4 419 000 kronor att fördela i länet.

Statens Kulturråd beslutade redan den 31 maj om fördelning av tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen för att lindra pandemins effekter.
Region Dalarna erhåller 4 419 000 kronor att fördela till de tolv verksamheterna i kultursamverkansmodellen, där bland annat Dalateatern, Dalarnas museum och Bild och form ingår.
Bidraget kan användas till utveckling och omställning för att stärka verksamheterna inför omstart efter pandemin, för att täcka upp för intäktsbortfall och/eller framskjuten ordinarie verksamhet.
Utöver det kan bidraget användas till verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och samverka med det fria professionella kulturlivet och med arrangörsledet.
Kulturella och kreativa näringar är en av de branscher som drabbats hårdast av pandemin och är därför i behov av en omstart. Region Dalarna vill vara motorn i återstarten av kulturlivet och därför avsätts tre miljoner kronor för att stötta kulturlivet i länet.

Kultur- och bildningsnämnden kommer att utlysa medlen som är sökbara för främst föreningsliv, studieförbund, kulturskapare, kulturföretagare och arrangörer. Projekten ska genomföras senast under 2022, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande den 1 september.
Kultur- och bildningsnämnden beslutade att Dalarnas regionala kulturverksamheter nominerar kandidater till årets kulturstipendier. Det nya nomineringsförfarandet kommer att utvärderas inför 2022.
För oetablerade konstnärer under 25 år kommer antalet stipendier att minskas från fyra till två, men stipendiesumman att höjas från
10 000 kr till 25 000 kr.
För yrkesverksamma konstnärer utdelas som tidigare två stipendier om 50 000 kr vardera, med den skillnaden att stipendiaterna nomineras. Det årliga kulturpriset på 100 000 kronor delas ut som vanligt.
Beslut om pristagare och stipendiater tas av Kultur och bildningsnämnden på sammanträdet den 20 oktober. Pris och stipendier delas ut i samband med Region Dalarnas fullmäktigesammanträde den 15 november.

Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar får också pengar, genom att Tillväxtverket har beviljat Region Dalarna 2 230 895 kronor i stöd ur den Europiska regionala utvecklingsfonden till EU-projektet Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar.
Projektet ska stärka företag inom främst slöjd- och textilindustrin att ta steget att ställa om till en grön och digital återhämtning och utveckling.
Målet är att stötta företagen att skapa tillväxt, arbetstillfällen, attraktivitet och kulturella värden i länet. Projektet ska nå minst 50 företag inom slöjd och hantverk och har en total budget på 3 280 595 kronor.

Facebook

ANNONS

ANNONS