Leif Ekman och Kristina Berg vid Falu kommuns hemtjänst respektive bemanningscenter. Nu hoppas duon att än fler väljer att söka sig till kommunens sommarvikariat inom vård och omsorg.
Foto: Sonny Jonasson

Hoppas locka fler till viktiga sommarvikariat

FALUN. Falu kommun söker med ljus och lykta efter sommarvikarier. Detta till vad som beskrivs vara “världens viktigaste jobb”, vilket handlar om betydelsefulla insatser i kommunens vård och omsorg. Man hoppas att ett ekonomiskt bonusupplägg ska locka fler att stärka upp verksamheten. – Vi känner oss lite tryggare än förra året, men vi behöver absolut fler sommarvikarier även i år, säger Kristina Berg som är chef vid kommunens bemanningscenter.

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun är fullt inbegripna med att säkra sommaren inom kommunal vård och omsorg.
Man konstaterar att 2023, likt fjolåret, innebär klara prövningar för att tillgodose de bemanningsbehov som finns.
För att rusta sig på vikariefronten har man på denna sida årsskiftet genomfört flera rekryteringsträffar.
Dessa har hållits på kulturhuset, i Enviken, Bjursås och Svärdsjö.

Den 30 mars görs ytterligare en framstöt i form av en repris med rekrytering på kulturhuset i centrala Falun.
– Kanske att vi under våren arrangerar ännu en träff om behovet finns, berättar Kristina Berg.
I samklang med Leif Ekman, sektionschef för Falu kommuns hemtjänst, ger hon en lägesrapport med kommande sommar i sikte.
– Jämfört med ifjol känns det som att vi nu har en bättre och mer hållbar plan. Vi har varit lite tidigare ut med information om bonusar och har en lite bättre beredskap.
Hon fortsätter i ämnet:
– Det har varit hyfsat bra gensvar för uppdrag i de mer centrala delarna av Falun. Dock råder större svårigheter att få folk som sommarjobbar vid våra verksamheter i ytterområdena, och därför har vi förlagt flera av rekryteringsträffarna dit.

Kristina upplyser att i händelse av krångel med transporter till och från jobbet, kan kommunen kliva in och stötta med buss- eller taxialternativ.
Dessutom pushar man alltså lite extra för de ekonomiska tillskotten i sammanhanget.
En närmare titt på villkoren för dessa kan ses i faktarutan nedan denna artikel.
I korthet innebär det att extra slantar erbjuds medarbetare inom förvaltningen som flyttar semesterveckor. För sommarvikarier införs en bonus som blir större i takt med antal sammanhängande veckor man arbetar.
Dock gäller ej dessa bonusar eller extra ersättningar för legitimerad personal, inflikar Falu kommun. Detta på grund av att legitimerad personal har en separat semesterprocess.
– Det är positivt att vi kan erbjuda bonusar, och politiken har inte aviserat något motstånd utan är helt med på att vi måste lösa det akuta bemanningsbehovet, berättar Leif Ekman.
– Sedan är ju det här inte något optimalt alternativ över längre tid, utan framöver hoppas vi nå mer långsiktiga lösningar.

“Vi satsar på att höja vårdyrkets attraktion. På sikt ska vi bli bättre att nå ut och skänka insyn i det här yrkets många fördelar”, säger Kristina Berg i samspel med Leif Ekman. Foto: Sonny Jonasson

Ekman redogör vidare för de yrkesuppdrag man nu hoppas betydligt fler ska axla inför årets varmaste månader.
– Primärt handlar det om vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och på våra vård- och omsorgsboenden. Till viss del även inom LSS-boenden samt stöd och omsorg där bland annat socialpsykiatrin ingår.
Störst behov av personal råder således inom äldrevården och äldreomsorgen.
Att bristen på vikarier är återkommande betraktas av Kristina och Leif som en stor utmaning och del av ett än större samhällsdilemma.
– Som det ser ut nu så räcker inte bemanningen till riktigt, det finns inte tillräckligt många i arbetsför ålder. Plus att vi lever längre och blir fler äldre, säger Leif Ekman.

Kristina instämmer och fortskrider i frågan:
– Vi träffar många kommunchefer runtom i länet, och många upplever samma problematik som vi i Falun. Vårt mål är dock att samarbeta så mycket som möjligt även över kommungränserna för att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Hur många vikarier behöver ni totalt för att trygga sommaren?
– Som det ser ut nu behöver vi mellan 350 och 400 sommarvikarier, klargör Kristina Berg.
I syfte att öka yrkets dragningskraft arbetar kommunen nu med flertalet verktyg.
Dels i sin offentliga kommunikation, dels med vissa praktiska förändringar.
– Ja, vi ska bland annat förenkla själva ansökningsprocessen. Den ska inte behöva innehålla avsnitt som upplevs krångliga och avskräcker personer som kanske annars sökt jobbet, förklarar Kristina.
– Vi vill också öka möjligheten att jobba inom vården även om man kanske är språksvag eller inte kan jobba heltid.
Falun uppges samarbeta med en aktör som ska stärka kommunens närvaro i lämpliga sammanhang för att synliggöra yrkesmöjligheter och rekryteringsbehov.
Däribland tydligare exponering på bland annat Snapchat, Instagram och Tiktok.

Kristina Berg sammanfattar:
– Vi satsar på att höja vårdyrkets attraktion och förhoppningsvis även utveckla lönebiten. På sikt ska vi bli bättre att nå ut och skänka insyn i det här yrkets många fördelar.
– Det är positivt om vi kan slå hål på myten om att jobba inom äldreomsorgen. Det är inte bara en massa lyft eller att torka bajs. Det är så otroligt mycket mer och den mänskliga betydelsen är enorm. I den aspekten är det faktiskt världens viktigaste jobb, avslutar Kristina.

Falu kommun hoppas nu på fler sommarvikarier inom vårdsegmentet. Foto: Dreamstime

Fakta – extra ersättning och bonus
▪ Medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen kan ansöka om att flytta max två semesterveckor för att jobba inom vård och omsorg under sommaren 2023. Erbjudandet är frivilligt och innebär möjlighet till ersättning om 9 000 kronor per vecka. För detta krävs dialog med närmaste chef för att säkerställa att förskjuten semester kan tas ut vid annat tillfälle 2023
▪ För vikarier utgår en bonus som ökar efter hur många sammanhängande veckor man arbetar. Bonusen är högre för semestervikariat i ytterområdena då det är svårare att rekrytera till dessa. Maximal bonus är 11 000 kronor. Kravet för bonus är att man som vikarie arbetar minst fyra sammanhängande veckor och med närvaro om minst 80 procent
▪ Den som gått i pension men under sommaren vikarierar inom vård och omsorg under minst fyra och max åtta veckor får extra ersättning. Ersättningen baseras på timlönen/månadslönen och innebär 20 procent extra i lön beroende av sysselsättningsgrad
Erbjudande om bonus och extra ersättning gäller ej legitimerad personal då legitimerad personal har en egen, separat, semesterprocess.
(Källa: Falu kommun)

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!