ANNONS

Folktandvården Dalarna söker nu verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer.
Foto: Sonny Jonasson

Folktandvården letar chefer

FALUN/DALARNA. Folktandvården Dalarna söker verksamhetschefer till sina kliniker i länet. Rekryteringsperioden omfattar juli-september. – Vi rekryterar verksamhets- och biträdande verksamhetschefer som vill vara med att skapa framtidens tandvård tillsammans med oss, redogör Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Folktandvården söker nu alltså verksamhetschefer till flera av klinikerna och tandvårdshusen i Dalarna.
Detta som ett led i att samla kompetensen i större enheter med tillhörande filialer, uppger Folktandvården i en kungörelse.
Syftet med den nya klinik- och chefsstrukturen sägs vara att skapa bättre förutsättningar för en nära vård.
Detta ska ske via ökad tillgänglighet, bättre möjligheter att såväl rekrytera som att behålla medarbetare genom modernt, nära ledarskap och god ekonomi.

Genom att samla kompetensen framhåller man att medarbetare får nära till kollegor samt goda möjligheter till handledning och stöd i sitt arbetsuppdrag.
Karin Gunnars Hellgren:
– Med en ny modern klinik- och chefsstruktur vill vi skapa en attraktiv arbetsplats och en bra, patientsäker och tillgänglig tandvård i hela Dalarna.
Hon fortsätter:
– Vi får bättre förutsättningar för att agera på en konkurrensutsatt marknad.

Beslut om ny klinik- och chefsstruktur i Folktandvården Dalarna klubbades i mars 2020 av tandvårdsnämnden.
Den rekrytering som nu genomförs önskar resultera i nytillträdda chefer på plats i sina roller vid kommande årsskifte.
Folktandvården upplyser även att detta utgör sista steget i omorganiseringen.
Arbetet med sammanslagning av Faluklinikerna till Tandvårdshus Falun fortsätter.

De lediga tjänsterna som verksamhetschef publicerades den 19 juli och är sökbara till och med den 17 augusti.
Motsvarande ansökningsperiod för uppdraget som biträdande verksamhetschef tilldrar sig mellan den 18 augusti och 12 september.

Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef vid Folktandvården Dalarna. Foto: Region Dalarna
Facebook

ANNONS

ANNONS