ANNONS

Takvalvet i Folkärna kyrka är nu åtgärdat och lagat, takkonstruktionen har förstärkts, den nya putsen är kalkad och dekormålningarna kommit på plats. Christina Blom med den målning som visar hur färgsättningen gjordes vid senaste renoveringen i slutet av 70-talet.
Foto: Mikael Eriksson

Folkärna kyrka redo att återinvigas

FOLKÄRNA. Nu är takvalvet i Folkärna kyrka lagat. Takkonstruktionen har förstärkts, ny puts och nya målningar är klara. Det gör att kyrkan åter kan öppnas.

För en besökare till Folkärna kyrkan upplevs det renoveringsarbete som gjorts kanske inte så stort.
– Man märker att valvet i kyrkan är nyputsat, säger Christina Blom, fastighetsförvaltare hos Svenska kyrkan i södra Dalarna.
Men bakom kalkfärgen och dekormålningarna gömmer sig en hel del nedlagt arbete.
Detta som en följd av att kyrkan under senhösten 2017 fick stängas efter att det hittats en bit puts i en kyrkbänk. Puts som visade sig ha släppt från takvalvet.
– Då blev läget ganska akut, säger Christina Blom.
Visserligen hade det tidigare noterats små sprickbildningar i taket men under 2017 eskalerade dessa. Det har dock gjorts spricklagningar tidigare men inte i den omfattning som krävdes denna gång.
– Det har trots allt klarat sig bra då putsen är sedan kyrkan byggdes 1851.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktades och gav tillstånd till att åtgärda valvet. Konservator och konsulter kopplades in för att utreda vad sprickbildningarna berodde på och vilka åtgärder som var lämpliga att utföra.
Sprickbildningarna kunde härledas till att takkonstruktionen var underdimensionerad.
Ett omfattande arbete inleddes med att det som var möjligt att flytta flyttades, det som blev kvar fick kläs in för att skyddas mot damm och annat.
Sedan vidtog ett stort arbete. Bland annat har 22 ton puts knackats ned, takstolskonstruktionen förstärkts, ny puts lagts på och dessutom ny kalkfärg och dekormålningar. Bakom putsen hittades det lager med vass som troligtvis även det är från 1851. Vassen har behållits och förstärkts med ett lager nät som satts fast i bakomliggande trä.

En del av takkonstruktionen utgörs av två balkar som vilar på pelarna i kyrkan. Dessa balkar består av timmerstockar, tre på bredden och sju på höjden. Det upptäcktes att i en av dessa balkar så har det vid en renovering på 70-talet kapats ur det virke som var dåligt utan att det ersatts med nya stockar. Den missen har nu rättats till. Där hade någon även satt sin signatur “Gute 1970”
– Vi har klarat att hålla såväl tidsplan som budget.

Christina Blom säger att By-Folkärna pastorat har sökt och fått kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås Stift för halva renoveringskostnaden, resterande får församlingen stå för. Hon passar även på att ge en eloge till församlingens alla inblandade för det arbete som lagts ned.

Läs även: The Real Group uppträder i kyrkan.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 35 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS