Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Källhagsverket är hjärtat i fjärrvärmesystemet.
Foto: Adven

Fjärrvärmen utvecklas – lockar många villaägare

KÄLLHAGEN. Adven i Avesta värmer hus genom att nyttja rester från samhället. – Vi har inte bara större flerfamiljshus och industrier anslutna utan relativt många villor också och antalet ökar kontinuerligt, säger Jonas Dyrke, affärsprojektledare Adven Sverige.

Adven finns i sex länder och i Sverige är Dalarna en relativt stor region. Avesta är störst i länet med 24 anställda.
Det finns hela tiden en efterfrågan på fjärrvärme.
– Det är energimässigt effektivt och hushållen själva slipper krångel. Det är dessutom ekonomiskt konkurrenskraftigt och miljövänligt, berättar Jonas Dyrke.
Om en fastighet kan bli ansluten beror rent generellt på tekniska förutsättningar och om det inte är för långt avstånd från fjärrvärmenätet.
– Det sker en succesiv utbyggnad och om kommuner planerar nya bostadsområden kan vi bygga nya ledningar så fler får tillgång till fjärrvärme.

Bergrummet fungerar som Källhagsverkets eget batteri och kan lagra fjärrvärme för flera dagar.

Jonas Dyrke berättar att de sedan 1996 haft ett samarbete med traktens stora industri Outokumpu.
– Tillsammans med dem har vi byggt ett värmeåtervinningssystem och kan ta hand om mängder av energi som i stället för att kylas bort nu kan värma hus och industrier, men även gå tillbaka till Outokumpu.
Adven förser även Outokumpu med ånga och hetvatten som behövs i industrin.
Ett annat av Advens huvudområden är rening av avloppsvatten för att förse industriverksamheten med vatten.
I en panna för avfallsförbränning omvandlas avfall från industri och hushåll till energi.
Med hjälp av en rökgaskondensor kan de även ta tillvara restenergin från rökgaserna vid förbränningen av avfall.

Jonas Dyrke.

I en biopanna eldas spån från Hedins sågverk i Krylbo, en samarbetspartner sedan 16 år tillbaka, och ger ytterligare energi från biobränslet.
– Vi får bränsle från dem och sedan försörjer vi dem med restvärme från Outokumpu och avfallsförbränning. Det gör att de får värme på ett resurseffektivare sätt.
I dag kommer fjärrvärmen i Avesta till 95-98 procent från förnybara och återvunna bränslen. När det är riktigt kallt på vintern behövs mer effekt och då används fortfarande en liten andel fossilt bränsle i form av olja.
En ny pelletspanna har byggts för att ersätta oljeeldningen och kunna gå mot 100 procent förnybart. Enligt företagets beräkningar ska de då kunna minska CO2-utsläppet med 2 100 ton per år.
– Vår affärsidé är att ställa om hela energisystemet från fossilt till förnybar och återvunnen energi. Och det är inte bara i vår egen verksamhet utan vi vill även hjälpa industrier att minska miljöbelastningen.

Det förs ständigt diskussioner om förbättringar.
– Vi har ett projekt nu med Outokumpu där vi har hittat källor för att få ut lika mycket restvärme till som vi får ut nu, säger Jonas Dyrke.

Fakta Fjärrvärme Avesta
Fjärrvärmen i Avesta startade redan under 1940-talet. Bostadsrättföreningen Krylbobostäder försåg då sina nybyggda fastigheter med kvarterscentraler som eldades med kol, koks eller olja.
I dag täcker ett fjärrvärmenät större delen av Avesta, Krylbo och Skogsbo och värmen kommer i huvudsak via avfallsförbränning, spillvärme och biobränslen.
Källa: adven.com

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!