ANNONS

Faluns fritidsledare arbetar i dag på ett annat sätt än för bara ett år sedan. Den nya bussen utgör en fin resurs i det ungdomsnära arbetet. Här ses längst fram Kevin Faltin och Simon Åsberg, och på bakre raden Birgitta Bortas, Hanna Päckos och Johan Karlsson.
Foto: Sonny Jonasson

Färgstark resurs för Faluns flexibla fritidsledare

Falun har ritat om repertoaren för kommunens fritidsgårdar.Fasta punkter har ersatts med mobil verksamhet och rullande ruljangs.

Nu har nya tiders fritidsledare också ny buss i jobbet nära Faluns unga.
– Den här bussen ska vara synonym med att det är något kul på gång, säger fritidsledaren Hanna Päckos.

Falu kommun initierade i fjol stora förändringar som nu resulterat i nya förutsättningar för både ungdomar och fritidsledare.
Fasta fritidsgårdar har stängts till fördel för en ny satsning på en betydligt rörligare ruljangs.
Målet är att i högre grad ta aktiviteter till ungdomarna och låta dessa inspireras av fler egna initiativ och uppslag.
En i många avseenden större valfrihet.

Som inneburit både bu och bä för fritidsledarna.
– Det kom som en chock för många av oss fritidsledare. “Vad gör vi nu?”, minns Hanna Päckos beskedet om den tämligen kännbara gir som innebar ny kursriktning för fritidsledarnas jobbvardag.
Med tiden har nya metoder och forum etablerats, och såväl Hanna och hennes kollegor framhåller ett kreativt synsätt som en tillgång i det ungdomsnära gebitet.
– Det har inneburit en stor omställning, men vi har styrka i att i dag vara väldigt flexibla och snabba på bollen, framhåller Hanna.
Och får medhåll av Johan Karlsson.
– Överlag går det förhållandevis bra, med tanke på omständigheter såväl i dag som under stora delar av fjolåret, redogör han.

Omständigheterna som åsyftas är av pandeminatur tillika svårforcerade faktorer.
I en jobbsyssla som kanske helst av allt uppmuntrar skapande i grupp, gemensamt hålligång och den mänskliga närvarons små mirakel.
Som på många andra håll i samhället har den digitala sfären agerat alternativ när vanligtvis öppna spjäll av hälsoskäl måste hållas stängda. Bland annat nyttjas den i spelsammanhang populära tillika förenande programvaran Discord som digital mötesplats.

Johan utvecklar kring delar av evenemang som lotsats av en meriterad grupp fritidsledare som i dag uppdaterat sina yrkesroller under kollektiva rubriken “Fritid för unga i Falun”.
– Vi har haft flertalet lyckade event i form av Fifa-lirande, mer sällskapsriktade spel, digital fika och Halloween-häng.
Han konkluderar en längre tidsperiod som prövningar till trots sett en grupp eldsjälar ständigt lyckas bygga plushögen snäppet högre än minusditot.
– Man blir som sagt väldigt uppfinningsrik och får hitta nya vägar i att arbeta nära ungdomarna.

Kollegan Birgitta Bortas instämmer och vidareutvecklar kring en yrkesroll som genomgått bitvis diametrala förändringar.
– Just gällande om det här är bättre eller sämre är det hittills svårt att avgöra.
– Det är både ja och nej, men det är bra stämning och driv i vår arbetsgrupp och även hos ungdomarna, tycker jag.
Engagemanget hos kommunens unga – som i det här fallet lystrar till målgruppen 13-25 år – beskrivs som stort.
Dock önskar man locka fler, och formulerar även en önskan att nå potentiella “hemvändare”.
– Nedläggningen av gårdar har inneburit att vi tappat vissa av våra stammisar, men dem hoppas vi kunna locka tillbaka nu, säger Birgitta beslutsamt.

Hanna Päckos framhåller i samma anda framtiden som präglad av fler möjligheter än hinder.
– Det har varit lite uppförsbacke med allt som hänt med pandemin och ny verksamhet, men vi känner oss redo att köra på, fastslår hon.
Simon Åsberg inflikar här också de goda egenskaper och kontaktnät man förfogar över i skapandet av nya föreningar.
Vilket i dag bland annat ser en synnerligen välmående och välriktad motorgrundad satsning rulla på i Enviken.
– Där har vår insats varit att hjälpa till med föreningsbildandet, förklarar Simon.
Och fortsätter:
– I många fall kan vi även förverkliga ungas egna aktivitetsidéer och coacha dem på bästa möjliga sätt.

Han upplyser därtill att det även pågår bygge av skateramp i Enviken, och att Faluns fritidsledarliga uppbär givande kollaborationer med bland annat Skol IF och flertalet andra lokala aktörer.
Ett färgstark forum för detta är graffitins aerosoldrivna universum.
Där Falun utgör ett fett utropstecken.
Sett till aktivitet, tradition och handlingskraft.
Här äger Kevin Faltin insyn och klarsyn i allt från gråskala till bjärta kulörbomber som sätter konsten i centrum.

Som etablerad målare ser han behovet hos stadens likväl som regionens kreatörer att ha fler lagliga väggar.
– De som i dag finns är kanon, och det råder alltid stor aktivitet vid dem, förklarar han och nämner graffitiväggarna vid Hyttgårdsparken (också bekant som Falu skatepark och tidigare “Ytan”) som illustrativt exempel.
Senast föregående somrar har sett graffitin som given hållpunkt på kommunens uppskattade lovstrategi “Bästa sommaren”.
Och nu kan fler lagliga graffitiplank vara på tapeten, och det närmare bestämt i Pilparken.

Via nyetablerade “Faluförslaget” (tidigare benämnt som medborgarförslag) har förhoppning om detta formulerats.
Vilket om så blir fallet välkomnas av Kevin.
– Det är roligt att kommunen är så pass på i de här satsningarna. Falun har dessutom en del av Dalarnas äldsta och väl bevarade graffiti, vilket ger en del uppmärksamhet i sammanhanget.
– Kul även att vi fått smycka nya bussen på det här sättet, konstaterar han.
Här avses den med all önskvärd tydlighet skönt uppseendeväckande graffitimålning som på båda sidor och i två utföranden pryder den buss som alltså från och med nu ska färdas nära Faluungdomars aktivitetspepp. Upphovsman är Kevin Faltin.
I fokus sätts nu av den nya tidens fritidsledare såväl samtid, sommartid och framtid.

Hanna Päckos avrundar i dur:
– Vi hoppas på bra tillströmning av ungdomar och ska jobba hårt för att säkerställa ett grymt sommarprogram. Den här bussen ska vara synonym med att det är något kul på gång.

Facebook

ANNONS

ANNONS